Plenum den 17 september 2010 kl. 10.30

 Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 17 september 2010 kl. 10.30

Plenum börjar. 1

Bordläggning. 1

1   Turismutveckling och turismstrategi

Landskapsregeringens svar (S 6/2009-2010-s)

Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 6/2009-2010)

Plenum slutar. 1

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 20 ledamöter närvarande.

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamöterna Ulla Britt Dahl, Johan Ehn, Henry Lindström, Jan-Erik Mattsson, Folke Sjölund och Jörgen Strand på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

Bordläggning

1      Turismutveckling och turismstrategi

Landskapsregeringens svar (S 6/2009-2010-s)

Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 6/2009-2010)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till 22 september.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls måndagen 20.9.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 10.35).

 

Originalfil