Plenum den 17 september 2018 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 17 september 2018 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Första behandling. 2

1    Godkännande av lagen om ramavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

Lag-och kulturutskottets betänkande LKU 17/2017-2018

Landskapsregeringens svar RP 4/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 4/2017-2018

Första behandling. 2

2    Nya bestämmelser i MKB-lagen

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 12/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2017-2018

Enda behandling. 2

3    Säkerställa landskapets framtida infrastrukturella funktioner

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 18/2017-2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2017-2018

Föredras från tilläggslista för kännedom: budgetmotionerna 51-56/2017-2018. 3

För kännedom.. 3

4    Konkretiserat miljöarbete – skrotbilspremie

Vtm Veronica Thörnroos budgetmotion BM 51/2017-2018

5    Tryggad livsmedelsproduktion på Åland

Vtm Veronica Thörnroos budgetmotion BM 52/2017-2018

6    Ålands sjösäkerhetscentrum

Ltl Jörgen Petterssons budgetmotion BM 53/2017-2018

7    Cirkulär ekonomi

Ltl Jörgen Petterssons budgetmotion BM 54/2017-2018

8    Förnyelsebart bränsle

Ltl Jörgen Petterssons budgetmotion BM 55/2017-2018

9    Krisåtgärder för lantbruket

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 56/2017-2018

Remiss. 3

10  Förslag till andra tilläggsbudget för år 2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 5/2017-2018

BM 51-56/2017-2918

Enda behandling. 3

11  Tillgång på rent sötvatten

Landskapsregeringens svar S 2/2017-2018-s

Ltl Runar Karlssons m.fl. spörsmål S 2/2017-2018

För kännedom.. 3

12  Godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 5/2017-2018

13  Avbytarlagstiftning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 19/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2017-2018

14  Landskapsgaranti för lividitetslån för lantbruksföretagare under år 2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 26/2017-2018

15  Tillgängliga Webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen

Landskapsregeringens lagförslag LF 27/2017-2018

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Vicetalman Viveka Eriksson anmäler om frånvaro från plenum denna vecka  på grund av sjukdom.

29 ledamöter är närvarande.

Antecknas.

Meddelanden

Vid frågestunden den 19 september 2018 kl. 13.00 kommer lantrådet, vicelantrådet  samt ministrarna Mats Perämaa, Nina Fellman, Wille Valve och Tony Asumaa att delta.

Talmannen meddelar att ledamöterna ska ha beredskap för kvällsplenum på onsdag den 19 september samt plenum på fredag den 21 september.

Första behandling

1        Godkännande av lagen om ramavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

Lag-och kulturutskottets betänkande LKU 17/2017-2018

Landskapsregeringens svar RP 4/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 4/2017-2018

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

2        Nya bestämmelser i MKB-lagen

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 12/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2017-2018

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Enda behandling

3        Säkerställa landskapets framtida infrastrukturella funktioner

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 18/2017-2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2017-2018

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Ärendet bordläggs till den 19 september 2018.

Föredras från tilläggslista för kännedom: budgetmotionerna 51-56/2017-2018.

För kännedom

4        Konkretiserat miljöarbete – skrotbilspremie

Vtm Veronica Thörnroos budgetmotion BM 51/2017-2018

5        Tryggad livsmedelsproduktion på Åland

Vtm Veronica Thörnroos budgetmotion BM 52/2017-2018

6        Ålands sjösäkerhetscentrum

Ltl Jörgen Petterssons budgetmotion BM 53/2017-2018

7        Cirkulär ekonomi

Ltl Jörgen Petterssons budgetmotion BM 54/2017-2018

8        Förnyelsebart bränsle

Ltl Jörgen Petterssons budgetmotion BM 55/2017-2018

9        Krisåtgärder för lantbruket

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 56/2017-2018

Motionerna upptas till behandling i samband med nästa ärende.

Remiss

10      Förslag till andra tilläggsbudget för år 2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 5/2017-2018

BM 51-56/2017-2918

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen avbryts och återupptas 19.9.2018.

Enda behandling

11      Tillgång på rent sötvatten

Landskapsregeringens svar S 2/2017-2018-s

Ltl Runar Karlssons m.fl. spörsmål S 2/2017-2018

Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling den 19.9.2018.

För kännedom

12      Godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 5/2017-2018

13      Avbytarlagstiftning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 19/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2017-2018

14      Landskapsgaranti för lividitetslån för lantbruksföretagare under år 2018

Landskapsregeringens lagförslag

LF 26/2017-2018

15      Tillgängliga Webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen

Landskapsregeringens lagförslag LF 27/2017-2018

Samtliga ärenden tas upp till behandling vid plenum onsdagen den 19 september 2018.

Plenum slutar

På onsdag den 19 september 2018 klockan 13.00 hålls en frågestund. Nästa plenum hålls samma dag klockan 14.00. Plenum är avslutat.

Originalfil