Plenum den 18 december 2009 kl. x

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 18 december 2009 kl. 15.45

Plenum börjar. 1

Andra behandling. 1

1   Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter

Lagutskottets betänkande (LU 11/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2009-2010)

Andra behandling. 1

2   Nytt högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 10/2009-2010)

Plenum slutar. 1

 

Plenum börjar

 Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Andra behandling

1      Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter

Lagutskottets betänkande (LU 11/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar.

De i landskapsregeringens framställning ingående första till fjärde lagförslagen föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag. Lagförslagen är bifallna.

Ärendets andra behandling är avslutad.

 Andra behandling

2      Nytt högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 10/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med näringsutskottets förslag.

Lagförslaget är bifallet.

Ärendets andra behandling är avslutad.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 21.12.2009. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 15.47).

 

Originalfil