Plenum den 19 mars 2018 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 19 mars 2018 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Andra behandling. 2

1    Godkännande av förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 4/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 1/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 1/2017-2018

Första behandling efter bordläggning. 2

2    Cirkulär ekonomi

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 3/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2017-2018

Remiss. 3

3    Om att utreda betydande miljöpåverkan

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2017-2018

Remiss. 3

4    Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2017-2018

Enda behandling. 3

5    Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2017-2018

Landskapsregeringens meddelande M 6/2016-2017

Remiss. 3

6    Åtgärder för stärkt in- och återflyttning av kompetens

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 2/2017-2018

För kännedom.. 3

7    Lastning av fordon i yrkesmässig trafik

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2017-2018

Plenum slutar 4

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Axel Jonsson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av sjukdom.

Lagtingsledamoten Igge Holmberg anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av sjukdom.

Lagtingsledamoten Johan Ehn anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av  möte i BSPC arbetsgrupp.

Lagtingsledamoten  Göte Winé anmäler om frånvaro från dagens på grund av privata angelägenheter.

Vicetalman Viveka Eriksson anmäler om frånvaro från dagens plenum och plenum framöver på grund av operation och efterföljande rehabilitering.

Antecknas.

Meddelande

Informeras att ltl Petri Carlsson har valts till ordförande för finans- och näringsutskottet.

Andra behandling

1        Godkännande av förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 4/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 1/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 1/2017-2018

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

Diskussion.

Ingen diskussion.

Förslaget i presidentens framställning  föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget.

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling efter bordläggning

2        Cirkulär ekonomi

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 3/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2017-2018

Ärendet bordlades vid plenum den 12 mars 2018 och kan bordläggas ytterligare en gång om lagtinget så besluter.

Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Förslag om förkastande väcks i samband med ärendets andra behandling. Detsamma gäller klämförslag.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Remiss

3        Om att utreda betydande miljöpåverkan

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2017-2018

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Remiss

4        Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2017-2018

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Enda behandling

5        Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2017-2018

Landskapsregeringens meddelande M 6/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Remiss

6        Åtgärder för stärkt in- och återflyttning av kompetens

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 2/2017-2018

Ärendet avförs och tas upp till behandling vid ett senare plenum.

För kännedom

7        Lastning av fordon i yrkesmässig trafik

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 21 mars 2018.

Plenum slutar

På onsdag den 21 mars 2018 kommer en frågestund att hållas klockan 13.00.

Ordinarie plenum hålls samma dag klockan 14.00. Plenum är avslutat.

Originalfil