Plenum den 2 september 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


Plenum den 2 september 2019 kl. 13.00

 

 

Meddelande

 

För kännedom

1        Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2018

Finans-  och näringsutskottets betänkande FNU 26/2018-2019

Landskapsregeringens svar RB 1/2018-2019-s

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2018-2019

2        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 27/2018-2019

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2018-2019

 

Originalfil