Plenum den 20 december 2010 kl. xx

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 20 december 2010 kl. 18.50

Plenum börjar. 1

Andra behandling. 1

1   Införande av bostadssparpremie

Finansutskottets betänkande (FU 4/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011)

Andra behandling. 1

2   Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet

Lagutskottets betänkande (LU 9/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011)

Andra behandling. 2

3   Förändring av rätten till avbytare

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011)

Andra behandling. 3

4   Tolkningstjänster

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011)

För kännedom... 3

5   Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1.11.2009-31.10.2010

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2010-2011)

Ärendet upptas till behandling 10.1.2011.

Plenum slutar. 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 22 ledamöter är närvarande.

Om ledighet anhåller lagtingsledamöterna Carina Aaltonen och Roger Slotte p.g.a. kommunala uppdrag. Beviljas.

Andra behandling

1      Införande av bostadssparpremie

Finansutskottets betänkande (FU 4/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finansutskottets förslag.

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

2      Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet

Lagutskottets betänkande (LU 9/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag missade första behandling i förmiddags. Jag hade förberett några ord, inte så långt anförande som jag brukar ha.

Jag tänkte säga några ord om den här presidentframställningen på grund av att det är aktuella och ganska grannlaga frågor när det gäller brottsbekämpning. Vi har nyligen haft ett terroristdåd i Stockholm. Hela den frågan är ju föremål för debatt. Den här framställningen belyser problematiken.

Det här gäller en överenskommelse mellan Amerikas förenta stater och Finland om utbyte av information. I remissen av det här ärendet var det någon som uttryckte farhågor för informationsregistreringssamhället och utbyte av information. 

Lagutskottet konstaterar att det gäller viss information som är direkt kopplad till brottslighet. Syftet är att få en effektivare hantering av den information som finns för att kunna bekämpa brottslighet internationellt. Det här är mycket strikt reglerat för att man ska veta vilken information som får lämnas ut. Det ska föreligga brott eller misstanke för att man ska kunna göra informationsutbytet. Därtill finns integritetsproblematiken, man ska inte som person vara föremål för registrering som man inte själv kan kontrollera. Det är det som hela det här avtalet bygger på.

När det gäller den åländska behörigheten så finns ordning och säkerhet i 18 § i självstyrelselagen punkt 6 och det berör registerhantering i landskapet och kommunerna och det berör vår datainspektion.

När det gäller själva registerhanteringen är det i allmänhet riksbehörighet, det gäller gränsbevakningen och centralkriminalpolisen osv. Det här är ett mycket viktigt område men begränsat för de flesta här i salen, förmodar jag, eftersom det ska föreligga polisiära aspekter på det hela. Det gäller sådant som DNA, fingeravtryck och signalement. På det sättet är detta en viktig överenskommelse som sedan ska sättas i kraft genom ett särskilt i kraftsättande avtal.

Talmannen

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. Lagförslaget samt förordningen i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall. Lagförslaget samt förordningen är bifallna i andra behandling. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

3      Förändring av rätten till avbytare

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med näringsutskottets förslag. Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

4      Tolkningstjänster

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets förslag. Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

För kännedom

5            Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2009-31 oktober 2010

 Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2010-2011)

Ärendet upptas till behandling 10.1.2011.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 22.12 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 18.59).

Originalfil