Plenum den 21 december 2009 kl. 13.00

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 21 december  2009 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Bordläggning. 1

1   Budget för landskapet Åland 2010

Finansutskottets betänkande (FU 1a/2009-2010)

Finansutskottets betänkande (FU 1/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010)

Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010)

Plenum slutar. 1

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Bordläggning

1      Budget för landskapet Åland 2010

Finansutskottets betänkande (FU 1a/2009-2010)

Finansutskottets betänkande (FU 1/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010)

Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum. Godkänt.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls idag klockan 13.05. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 13.02).

 

 

 

Originalfil