Plenum den 21 januari 2003 kl 9.30

Ljudinspelningen saknas ännu. Vänligen återkom senare eller se ifall livesändingen ännu är aktiv.

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

Plenum den 21 januari 2003 kl 9.30

 

 

Föredras för enda behandling

 

1.           Ltl Gun-Mari Lindholms klämförslag i anslutning till landskapsstyrelsens svar med anledning av ltl Gun-Mari Lindholms m.fl. spörsmål angående yrkesträningsundervisningen. (S nr 2/2002-2003).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredragningslistan och de preliminära listorna går nu att nå via www.lagtinget.aland.fi.

 

Originalfil