Plenum den 21 maj 2018 kl. 14.00

LSvapen

 Ålands lagting

 PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 21 maj 2018 kl. 14.00

Plenum börjar 1

Första behandling. 2

1    Avlägsnandet av dubbel straffbarhet vid trafikbrott

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 15/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2017-2018

För kännedom.. 2

2    Temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 14/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2017-2018

3    Förslag till första tilläggsbudget för år 2018

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2017-2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2017-2018

Budgetmotion BM 49-50/2017-2018

4    Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2017

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2017-2018

5    Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2017

Landskapsregeringens svar RB 1/2017-2018-s

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2017-2018

6    Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2017

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2017-2018

7    Landskapsregeringens externpolitik

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande SJPN 1/2017-2018

Landskapsregeringens meddelande M 4/2017-2018

8    Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks-, och spelpolitiskt program 2017-2020

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 8/2017-2018

Landskapsregeringens meddelande M 2/2017-2018

9    Ändring av ordningslagen för landskapet Åland

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 2/2017-2018

10  Medborgarinitiativ – En hållbar skärgårdstrafik

Medborgarinitiativ MI 1/2017-2018

11  Vårdös ställning som skärgårdskommun

Ltl Jörgen Petterssons skriftliga fråga SF 6/2017-2018

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Lagtingsledamoten Runar Karlsson om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Johan Ehn anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Mikael Lindholm anmäler om frånvaro från dagens plenum och plenum den 23 maj 2018 likaså på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Tage Silander anmäler om frånvaro från plenum den 23 maj 2018 på grund av annat förtroendeuppdrag.

23 ledamöter är närvarande.

Antecknas.

Första behandling

1        Avlägsnandet av dubbel straffbarhet vid trafikbrott

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 15/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2017-2018

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Ltl Harry Jansson

Tack, talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat landskapsregeringens lagförslag om avlägsnande av dubbel straffbarhet vid trafikbrott.

I praktiken handlar det om att leva upp till utfästelsen om att vi inte ska tillämpa dubbelbestraffning inom vår samhällsverksamhet.

I det här fallet handlar det om att landskapsregeringen föreslår att man ska ge en påföljdseftergift så att inte både ordningsbot och tilläggsskatt utfaller i samband med avställda fordon.

Det här är en åtgärd som faller tillbaka på europeiska människorättskonventionen och den rättspraxis som har utformats. Därför tillstyrker också utskottet enhälligt förslaget i sin ursprungliga lydelse. Tack.

Talmannen

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 12 och 17 §§ trafikbrottslagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

För kännedom

2        Temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 14/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 maj 2018.

3        Förslag till första tilläggsbudget för år 2018

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2017-2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2017-2018

Budgetmotion BM 49-50/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 maj 2018 då en gemensam diskussion med föregående ärende kommer att tillåtas.

4        Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2017

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 maj 2018.

5        Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2017

Landskapsregeringens svar RB 1/2017-2018-s

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 maj 2018.

6        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2017

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 maj 2018 då en gemensam diskussion med ärende 4,5,och 6 kommer att tillåtas.

7        Landskapsregeringens externpolitik

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande SJPN 1/2017-2018

Landskapsregeringens meddelande M 4/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 28 maj 2018.

8        Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks-, och spelpolitiskt program 2017-2020

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 8/2017-2018

Landskapsregeringens meddelande M 2/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 28 maj 2018.

9        Ändring av ordningslagen för landskapet Åland

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 2/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 28 maj 2018.

10      Medborgarinitiativ – En hållbar skärgårdstrafik

Medborgarinitiativ MI 1/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 30 maj 2018.

11      Vårdös ställning som skärgårdskommun

Ltl Jörgen Petterssons skriftliga fråga SF 6/2017-2018

En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls onsdagen den 23 maj 2018 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil