Plenum den 22 maj 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 22 maj 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Första behandling. 1

1    Fördelning av kompensation till kommunerna 2019

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 19/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2018-2019

Första behandling. 2

2    Stöd till kommunernas it-samordning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 20/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2018-2019

Första behandling. 2

3    En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 22/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2018-2019

Anslutningsmotion AM 2/2018-2019

Enda behandling. 2

4    Förslag till första tilläggsbudget för år 2019

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 21/2018-2019

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2018-2019

Budgetmotioner BM 68-70/2018-2019

Plenum slutar 5

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Från dagens plenum anmäler följande lagtingsledamöter om frånvaro:

Johan Ehn på grund av  annat deltagande i den nordiska huvudstadskonferensen i Oslo,

Mikael Lindholm på grund av privata angelägenheter och

Roger Nordlund på grund av privata angelägenheter.

25 ledamöter närvarande.

Antecknas.

Första behandling

1        Fördelning av kompensation till kommunerna 2019

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 19/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Första behandling

2        Stöd till kommunernas it-samordning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 20/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Första behandling

3        En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 22/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2018-2019

Anslutningsmotion AM 2/2018-2019

Enda behandling

4        Förslag till första tilläggsbudget för år 2019

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 21/2018-2019

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2018-2019

Budgetmotioner BM 68-70/2018-2019

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget omfattas? Omfattat.

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av förslagen i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 27 maj klockan 14.00. Samma dag kl. 13.00 hålls en frågestund i vilken vicelantrådet Camilla Gunell samt ministrarna Mats Perämaa, Nina Fellman och Mika Nordberg deltar. Plenum är avslutat.

Originalfil