Plenum den 22 november 2010 kl. 13.00

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 22 november 2010 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Remiss. 1

1   Godkännande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning

Republikens presidents framställning (RP 2/2010-2011)

Remiss. 2

2   Godkännande av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA)

Republikens presidents framställning (RP 3/2010-2011)

Remiss. 2

3   Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet

Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011)

Remiss. 2

4   Införande av bostadssparpremie

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011)

Remiss. 2

5   Förändring av rätten till avbytare

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011)

Enda behandling. 3

6   Landskapsrevisorernas berättelse för år 2009

Finansutskottets betänkande (FU1/2010-2011)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2009-2010)

Enda behandling. 3

7   Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2009

Finansutskottets betänkande (FU 2/2010-2011)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2009-2010)

För kännedom... 3

8   Godkännande av avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 5/2010-2011)

9   Godkännande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 6/2010-2011)

10  Godkännande av avtalet med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 7/2010-2011)

Plenum slutar. 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 26 ledamöter är närvarande.

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamöterna Roger Jansson på grund av deltagande i möte med BSPC-arbetsgrupp, Leo Sjöstrand på grund av sjukdom, Johan Ehn p.g.a. av kommunalt förtroende uppdrag och Jan-Erik Mattsson på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

Remiss

1      Godkännande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning

Republikens presidents framställning (RP 2/2010-2011)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.

Remiss

2      Godkännande av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA)

Republikens presidents framställning (RP 3/2010-2011)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.

Remiss

3      Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet

Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?

Diskussion.

Ltl Danne Sundman

Talman! Här skulle lagutskottet kunna bekanta sig med de frågor som uppstår när man läser om integritet och sådana saker. Vi har i vår närregion sett att det finns saker som man kan ifrågasätta när det gäller övervakningar och dess bieffekter för vanliga hederliga oskyldiga medborgare. Det är bra om lagutskottet har vänligheten att titta på det.

Talmannen

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss

4      Införande av bostadssparpremie

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?

Diskussion.

Minister Roger Eriksson

Herr talman! Det här är en lagstiftningsåtgärd som har visat sig vara efterfrågad. Det innebär tekniskt sett att en ny e) punkt införs i gällande lagstiftning. Det har visat sig nödvändigt för intresset har ökat när lånesumman har ökat till 125 000 euro. Tanken är att det ska gynna och uppmuntra sparande. Det är en viktig stödåtgärd för främst unga nybildade familjer.

Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Jag har bara ett ord att säga om det här; äntligen!

Talmannen

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansutskottet.

Remiss

5      Förändring av rätten till avbytare

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011)

Ärendet avförs från föredragningslistan och upptas till behandling 29.11.2010.

Enda behandling

6      Landskapsrevisorernas berättelse för år 2009

Finansutskottets betänkande (FU1/2010-2011)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2009-2010)

Enda behandling

7      Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2009

Finansutskottets betänkande (FU 2/2010-2011)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2009-2010)

Ärendena nr 6 och 7, finansutskottets betänkanden över revisionsberättelserna avförs och upptas till behandling 24.11.2010.

För kännedom

8      Godkännande av avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 5/2010-2011)

9      Godkännande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 6/2010-2011)

10     Godkännande av avtalet med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 7/2010-2011)

Ärendena upptas till behandling 24.11.2010.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 24.11.2010 klockan 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 13.08).

Originalfil