Plenum den 22 september 2010 kl. xx III

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 22 september 2010 kl. 17.14

Plenum börjar. 1

Andra behandling. 1

1   Godkännande av ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter

Lagutskottets betänkande (LU 37/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 18/2009-2010)

Andra behandling. 1

2   Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 26/2009-2010)

Andra behandling. 1

3   Utsläppsrätter för luftfart

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 27/2009-2010)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Andra behandling

1      Godkännande av ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter

Lagutskottets betänkande (LU 37/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 18/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidenten framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i andra behandling. Lagförslaget är bifallet i andra behandling.

Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

2      Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 26/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets förslag.

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

3      Utsläppsrätter för luftfart

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 27/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Ltl Åke Mattsson

Tack, herr talman! Jag passar på att presentera betänkandet i andra behandlingen i och med att jag missade det i första behandlingen. Ni hade en intressant diskussion angående mussselodlingens effekter på miljön.

Utskottet har konstaterat, precis som landskapsregeringen att den här lagstiftningen inte är aktuell på Åland och knappast kommer att bli det inom överskådlig tid. Den typen av luftverksamhet som den här framställningen gäller kommer inte att förekomma här. Från utskottet sida bifaller vi landskapsregeringens framställning helt och hållet.

Talmannen

Begäres ordet? Diskussion är avslutad.  Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med näringsutskottets förslag. Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls tisdagen 28.9.2010 kl. 09.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.16).

Originalfil