Plenum den 23 november 2007 kl. 9.30

PLENUM den 23 november 2007 kl.  9.30.  

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop.

Samtliga lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 1:

 

Lagutskottets betänkande nr 1/2007-2008 om godkännande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 1/2007-2008).

 

Ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 28 november. Godkänt.

 

Föredras för bordläggning ärende nr 2:

 

Lagutskottets betänkande nr 2/2007-2008 om godkännande av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 2/2007-2008).

 

Ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 28 november. Godkänt.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 3:  

 

Kulturutskottets betänkande nr 1/2007-2008 angående ändring av landskapslagen om studiestöd och landskapslagen om läroavtalsutbildning. (FR 5/2007-2008).

 

Ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 28 november. Godkänt.

 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Av lantrådskandidaten Viveka Eriksson överlämnat i 64a § 4 mom. lagtingsordningen avsett förslag till landskapsregering jämte handlingsprogram. (D 1/2007-2008).

 

Ärendet upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum. Lagtinget nästa plenum är i dag kl. 9.35. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 9.35).  

 

 

 

Originalfil