Plenum den 24 januari 2011 kl. xxxx

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 24 januari 2011 kl. 17.45

Plenum börjar. 1

Andra behandling. 1

1   Godkännande av bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 10/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 8/2010-2011)

Andra behandling. 1

2   Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 11/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 9/2010-2011)

Andra behandling. 2

3   Ny blankettlag om fordon

Lagutskottets betänkande (LU 12/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 7/2010-2011)

Andra behandling. 2

4   Lag om ekodesign och energimärkning

Näringsutskottets betänkande (NU 3/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2010-2011)

Andra behandling. 2

5   Ändring av djurskyddslagen

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 8/2010-2011)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 18 ledamöter är närvarande.

Talmannen konstaterar att flera ledamöter redan beviljats ledighet från dagens plenum.

Andra behandling

1      Godkännande av bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 10/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 8/2010-2011)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande.  Förslaget är bifallet i andra behandling. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

2      Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 11/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 9/2010-2011)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande.  Förslaget är bifallet i andra behandling.  Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

3      Ny blankettlag om fordon

Lagutskottets betänkande (LU 12/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 7/2010-2011)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet ingående lagförslaget.

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning av fordonslagen för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

4      Lag om ekodesign och energimärkning

Näringsutskottets betänkande (NU 3/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2010-2011)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet ingående lagförslaget.

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet av bestämmelser om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

5      Ändring av djurskyddslagen

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 8/2010-2011)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet ingående lagförslaget.

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av djurskyddslagen för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls imorgon 25.01.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat.  (Plenum avslutades kl. 17.50).

Originalfil