Plenum den 24 september 2007 kl. 13.00

PLENUM den 24 september 2007 kl. 13.00.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Raija-Liisa Eklöw och ltl Ragnar Erlandsson).

28 lagtingsledamöter närvarande.

Om ledighet från lagtingsarbetet anhåller ltl Ragnar Erlandsson och ltl Raija-Liisa Eklöw för tiden 24-25.9, båda deltar i Nordiska rådet utskottsmöten i Göteborg. Beviljas.

 

 

Föredras för tredje behandling ärende nr 1:

 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 11/2006-2007 och stora utskottets betänkande nr 1/2006-2007 angående ny plan- och bygglag för landskapet Åland. (FR 23/2006-2007).

 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta dem. Först tillåts allmän diskussion och därefter föreläggs lagförslagen för beslut var för sig. Slutligen föreläggs motiveringarna för godkännande i enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Föreläggs förslaget  till landskapslag till plan- och bygglag för landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 18a § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs motiveringen för enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Motiveringens enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

 

Lagtinget sammankommer nästa till plenum onsdagen den 31 oktober 2007 kl. 10.00, om presidiet inte finner särskild orsak att sammankalla lagtinget före den dagen.

 

Den högtidliga avslutningen av det för valperioden 2003-2007 valda lagtinget sker senare samma dag.

 

Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 13.06).

Originalfil