Plenum den 24 september 2008 kl xxxx

Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 Plenum den 24 september 2008 kl. 16.35

TALMANNEN:

Plenum börjar.

Samma ledamöter är närvarande som vid dagens första plenum.

 

Föredras för andra behandling

Lagutskottets betänkande nr 11/2007-2008 om godkännande av avtalet med Moldavien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 8/2007-2008).

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion? Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag.

Lagförslaget är bifallet.

Ärendets andra behandling är avslutad.

Föredras för andra behandling

Finansutskottets betänkande nr 5/2007-2008 angående ändring av betalningsrutinerna för vissa stöd till kommunerna. (FR 26/2007-2008).

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion? Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i framställningen ingående lagförslaget i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 15 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Ärendets andra behandling är avslutad.

 

Lagtingets nästa plenum hålls fredagen den 26 september 2008 klockan 9.30 när frågestund hålls. På fredagen hålls även ett arbetsplenum klockan 10.30 varvid det anordnas en debatt utan anknytning till ärende om Åland och EU.

Detta plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 16.39.)

Originalfil