Plenum den 27 november 2006 kl. 13.00

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 27 november 2006 kl. 13.00.

FÖRSTA VICE TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: talman Barbro Sundback, ltl Gun Carlson, ltl Veronica Thörnroos, ltl Katrin Sjögren och ltl Göte Winé. Ltl Katrin Sjögren infann sig efter uppropet.)

25 lagtingsledamöter närvarande.

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Göte Winé på grund av socialdemokratiskt parlamentarikermöte i Oslo, ltl Veronica Thörnroos på grund av privata angelägenheter och ltl Gun Carlson på grund av Nordiska kulturfondens styrelsemöte samt talman Barbro Sundback på grund av deltagande i årligt möte med gränsbevakningen och marinen. Beviljas.

 

 

Meddelande

Meddelas att landskapsregeringens svar med anledning av vtm Viveka Erikssons enkla fråga nr 1/2006-2007 och 2/2006-2007 kommer att ges vid plenum onsdagen den 29.11. Beviljas.

 

 

Föredras för remiss ärende nr 1:

 

Republikens presidents framställning om godkännande av den internationella konventionen mot dopning samt med förslag till lag om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. (RP 2/2006-2007).

 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet .

 

 

Föredras för remiss ärende nr 2:

 

Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 3/2006-2007).

 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet .

 

 

Ärende nr 3 avförs från listan och upptas till behandling vid plenum inkommande onsdag den 29.11:

Landskapsregeringens framställning angående ändring av 53 § räddningslagen för landskapet Åland. (FR 6/2006-2007).

 

 

Föredras för andra behandling

 

Lagutskottets betänkande nr 1/2006-2007 angående utvidgad kommunal rösträtt och valbarhet för personer utan hembygdsrätt. (FR 20/2005-2006 och LM nr 2/2004-2005).

 

Först tillåts diskussion, därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet behandlade lagförslagen. Diskussion. Diskussionen är avslutad.

 

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i betänkandet ingående två lagförslagen var för sig i sin helhet samt därefter det i motionen ingående lagförslaget.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 15 § landskapslagen om ändring av 1 § landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets andra behandling är avslutad.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 30 och 30a §§ kommunallagen för landskapet Åland för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt.

 

Lagförslagets andra behandling är avslutad.

 

Föreläggs det i lagmotionen ingående lagförslaget. Konstateras att utskottet föreslagit att lagförslaget måtte förkasta. Förslag om förkastande upptas först vid ärendets tredje behandling. Eftersom annat förslag inte väckts under behandlingen förklaras lagförslagets andra behandling avslutad.

 

Ärendets andra behandling är härmed avslutad.

 

Lagtingets nästa plenum är onsdagen den 29 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.13.05).

 

 

 

 

Originalfil