Plenum den 28 maj 2012 klockan 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 28 maj 2012 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Meddelanden. 2

Bordläggning. 2

1    Godkännande av protokollet till konventionen om barnets rättigheter

Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2011-2012-s)

Republikens presidents framställning (RP 10/2011-2012)

Bordläggning. 2

2    Godkännande av tilläggsprotokollet om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2011-2012)

Landskapsregeringens yttrande (RP 11/2011-2012-s)

Republikens presidents framställning (RP 11/2011-2012)

Bordläggning. 2

3    Växtskyddsmedel

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2011-2012)

Bordläggning. 2

4    Elmarknadslag

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 17/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2011-2012)

Bordläggning. 2

5    Privat socialservice

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2011-2012)

Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2011-2012)

Bordläggning. 2

6    Förslag till första tilläggsbudget för år 2012

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2011-2012)

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2011-2012)

Bordläggning. 3

7    Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2012 och verksamheten år 2011

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2011-2012)

Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2011-2012)

För kännedom.. 3

8    Taxan för avloppsvattenavgift

Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2011-2012)

9    Samordning av finansförvaltningslagen och lagtingsordningen

Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2011-2012)

10  Berättelse över redovisningen av valfinansieringen för lagtings- och kommunalvalen 2011

Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2011-2012)

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande.

Lagtingsledamöterna Jörgen Pettersson och Barbro Sundback anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

Meddelanden

Talmannen meddelar att en frågestund kommer att hållas fredag 01.06.2012 klockan 09.30 och därefter plenum klockan. 10.30. Onsdagens plenum 30.05.2012 har ingen avslutningstid.  Fredagens plenum 01.06 2012 avslutas klockan 15.00 då självstyrelsepolitiska nämnden sammanträder.

Vid onsdagens plenum meddelas vilka ministrar som kommer att vara närvarande vid frågestunden.

Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen för de kommande veckorna. Den preliminära planen är plenum onsdag 30.05 kl. 13.00, fredag 01.06 frågestund kl. 09.30 och plenum kl. 10.30. Vecka 23; plenum 04.06.2012 och 06.06.2012. Antecknas.

Bordläggning

1        Godkännande av protokollet till konventionen om barnets rättigheter

Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2011-2012-s)

Republikens presidents framställning (RP 10/2011-2012)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.05.2012. Godkänt.

Bordläggning

2        Godkännande av tilläggsprotokollet om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2011-2012)

Landskapsregeringens yttrande (RP 11/2011-2012-s)

Republikens presidents framställning (RP 11/2011-2012)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 01.06.2012. Godkänt.

Bordläggning

3        Växtskyddsmedel

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2011-2012)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.05.2012. Godkänt.

Bordläggning

4        Elmarknadslag

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 17/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2011-2012)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.05.2012. Godkänt.

Bordläggning

5        Privat socialservice

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2011-2012)

Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2011-2012)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 01.06.2012. Godkänt.

Bordläggning

6        Förslag till första tilläggsbudget för år 2012

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2011-2012)

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2011-2012)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.05.2012. Godkänt.

Bordläggning

7        Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2012 och verksamheten år 2011

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2011-2012)

Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2011-2012)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.05.2012. Godkänt.

För kännedom

8        Taxan för avloppsvattenavgift

Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 01.06.2012.

9        Samordning av finansförvaltningslagen och lagtingsordningen

Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 01.06.2012.

10      Berättelse över redovisningen av valfinansieringen för lagtings- och kommunalvalen 2011

Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 01.06.2012.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 30.05.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil