Plenum den 3 december 2007 kl. 14.15

PLENUM den 3 december 2007 kl. 14.15

TALMANNEN:

Plenum börjar. Samma närvarolista som vid föregående plenum.

 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Talmanskonferensens framställning om vicetalman Gun Carlsons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman. (TMK 3/2007-2008).

 

Ärendet upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum.

 

Lagtingets nästa plenum är i dag kl. 14.20. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.14.18).

Originalfil