Plenum den 3 juni 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 3 juni 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Andra behandling. 2

1    Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 16/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2018-2019

Andra behandling. 2

2    Elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 24/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 25/2018-2019

Remiss. 2

3    Äldrelag för Åland

Landskapsregeringens lagförslag LF 27/2018-2019/SMU/

Remiss. 2

4    Möjliggörande av kommunala samgåenden

Ltl Axel Jonssons m.fl. lagmotion LM 4/2018-2019/LKU/

Remiss. 3

5    Ny narkotikapolitik

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 5/2018-2019/SMU/

Remiss. 3

6    Bristande djurskydd

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 6/2018-2019/SMU

Föredras. 3

7    Studiematerial på svenska inom socialvården

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 2/2018-2019

Föredras. 3

8    Ett anständigt djurskydd

Ltl Axel Jonssons skriftliga fråga SF 4/2018-2019

För kännedom.. 3

9    Ny landskapslag om barnomsorg och grundskola

Landskapsregeringens lagförslag LF 28/2018-2019

10  Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

Landskapsregeringens lagförslag LF 29/2018-2019

11  Revidering av ÅMHM:s organisation

Landskapsregeringens lagförslag LF 30/2018-2019

12  Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet

Landskapsregeringens svar S 2/2018-2019-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 2/2018-2019

13  Landskapsregeringens externpolitik

Självstyrelsepolitiska nämnden SJPN 1/2018-2019

Landskapsregeringens meddelande M 1/2018-2019

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Från dagens plenum anmäler lagtingsledamoten Jörgen Pettersson om frånvaro

på grund av BSPC-möte i Oslo och lagtingsledamoten Mikael Lindholm på grund av annat förtroendeuppdrag.

27 ledamöter närvarande.

Antecknas.

Andra behandling

1        Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 16/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2018-2019

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

Diskussion. Ingen diskussion.

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling

2        Elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 24/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 25/2018-2019

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

Diskussion. Ingen diskussion.

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Remiss

3        Äldrelag för Åland

Landskapsregeringens lagförslag LF 27/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

 

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Remiss

4        Möjliggörande av kommunala samgåenden

Ltl Axel Jonssons m.fl. lagmotion LM 4/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Remiss

5        Ny narkotikapolitik

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 5/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen avbryts här.

Remiss

6        Bristande djurskydd

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 6/2018-2019

Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling vid nästa plenum.

Föredras

7        Studiematerial på svenska inom socialvården

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 2/2018-2019

Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling vid nästa plenum.

Föredras

8        Ett anständigt djurskydd

Ltl Axel Jonssons skriftliga fråga SF 4/2018-2019

Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling vid nästa plenum.

För kännedom

9        Ny landskapslag om barnomsorg och grundskola

Landskapsregeringens lagförslag LF 28/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 12.6. 2019.

10      Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

Landskapsregeringens lagförslag LF 29/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 5.6.2019.

11      Revidering av ÅMHM:s organisation

Landskapsregeringens lagförslag LF 30/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 5.6.2019.

12      Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet

Landskapsregeringens svar S 2/2018-2019-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 2/2018-2019

Efter det att svaret på ett spörsmål föredragits för kännedom ska det enligt 42 § arbetsordningen upptas till behandling vid ett plenum som hålls tidigast följande dag. Svaret upptas till behandling vid plenum 5.6.2019

13      Landskapsregeringens externpolitik

Självstyrelsepolitiska nämnden SJPN 1/2018-2019

Landskapsregeringens meddelande M 1/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 5.6.2019.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 5 juni 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil