Plenum den 3 mars 2010 kl. xx

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 3 mars 2010 kl. 16.55

Plenum börjar

Enda behandling. 1

1   Ltl Fredrik Karlströms anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

Talmanskonferensens framställning (TMK 4/2009-2010)

Enda behandling. 1

2   Ltl Mika Nordbergs anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare utskott

Talmanskonferensens framställning (TMK 5/2009-2010)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Enda behandling

1      Ltl Fredrik Karlströms anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

Talmanskonferensens framställning (TMK 4/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen begär ordet. Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och därefter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.

Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Meddelas att kandidatlistor för val av en ordinarie medlem i finansutskottet ska inlämnas till lagtingets kansli senast på fredag den 5 mars 2010 kl. 15.00 och valet förrättas vid plenum på måndag den 8 mars 2010.

Enda behandling

2      Ltl Mika Nordbergs anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare utskott

Talmanskonferensens framställning (TMK 5/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen begär ordet. Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och därefter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.

Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Meddelas att kandidatlistor för val av en ersättare i lagutskottet  ska inlämnas till lagtingets kansli senast på fredag 5 mars 2010 kl. 15.00 och valet förrättas vid plenum måndag den 8 mars 2010.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls på måndag den 8 mars 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 16.58).

 

 

Originalfil