Plenum den 3 november 2011 klockan 1300

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 3 november 2011 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Föredras. 1

1    Val av 7ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet

(V 2/2011-2012)

Föredras. 2

2    Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet

(V 3/2011-2012)

Föredras. 2

3    Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet

(V 4/2011-2012)

Föredras. 3

4    Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet

(V 5/2011-2012)

Föredras. 3

5    Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen

(V 6/2011-2012)

Föredras. 3

6    Val av ordinarie medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

(V 7/20112012)

Föredras. 4

7    Val av 2 medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet

(V 8/2010-2011)

Plenum slutar 4

 

Plenum börjar

Upprop. 28 ledamöter är närvarande.

Lagtingsledamöterna Margaret Lundberg och Tom Grahn anhåller om ledighet för dagens plenum på grund av kommunala förtroendeuppdrag.  Beviljas.

Föredras

1        Val av 7ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet

 (V 2/2011-2012)

Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 96 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.

Ordinarie medlemmar:

1.  Ltl Roger Slotte

2.  Ltl Runar Karlsson

3.  Ltl Margaret Lundberg

4.  Ltl Göte Winé

5.  Ltl Wille Valve

6.  Ltl Gun-Mari Lindholm

7.  Ltl Axel Jonsson

Ersättare:

 8.  Vtm Gunnar Jansson

 9.  Ltl Christian Beijar

10. Ltl Åke Mattsson

11. Ltl Fredrik Karlström

12. Ltl Anders Eriksson

Antecknas.

Föredras

2        Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet

(V 3/2011-2012)

Även här har endast en kandidatlista lämnats in och följande personer förklaras valda.

Ordinarie medlemmar:

1.  Ltl Jörgen Pettersson

2.  Ltl Tony Asumaa

3. Ltl Tom Grahn

4.  Ltl Camilla Gunell

5.  Ltl Johan Ehn

6.  Ltl Mika Nordberg

7.  Ltl Brage Eklund

Ersättare:

 8.  Ltl Jan Salmén

 9.  Ltl Anders Englund

10. Ltl Torsten Sundblom

11.  Vtm Roger Jansson

12. Ltl Danne Sundman

Antecknas.

Föredras

3        Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet

(V 4/2011-2012)

Även här har endast en kandidatlista lämnats in och följande personer förklaras valda.

Ordinarie medlemmar:

1.  Ltl Jan Salmén

2.  Ltl Torsten Sundblom

3.  Ltl Carina Aaltonen

4.  Ltl Christian Beijar

5.  Ltl Åke Mattsson

6.  Ltl Fredrik Karlström

7.  Ltl Anders Eriksson

 

Ersättare:

8.  Ltl Harry Jansson

9.  Ltl Rauli Lehtinen

10. Ltl Göte Winé 

11. Ltl Igge Holmberg

12. Ltl Gun-Mari Lindholm

Antecknas.

Föredras

4        Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet

(V 5/2011-2012)

Även här har endast en kandidatlista lämnats in och följande personer förklaras valda.

Ordinarie medlemmar:

1.  Ltl Tony Asumaa

2.  Ltl Johan Ehn

3.  Ltl Brage Eklund

Ersättare:

4.  Ltl Christian Beijar

5.  Ltl Gun-Mari Lindholm

Antecknas.

Föredras

5        Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen

(V 6/2011-2012)

Även här har endast en kandidatlista lämnats in och följande personer förklaras valda.

Ordinarie medlemmar:

1.  Ltl Barbro Sundback

2.  Ltl Danne Sundman

Ersättare:

3.  Ltl Jörgen Pettersson

4.  Ltl Mika Nordberg

Antecknas.

Föredras

6        Val av ordinarie medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

(V 7/20112012)

Vid plenum den 1 november 2011 beslöt lagtinget på förslag av presidiet att det ska ingå sju ordinarie medlemmar förutom talmannen i självstyrelsepolitiska nämnden. Eftersom endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och kandidatlistan upptar sex ordinarie medlemmar föreslår presidiet att lagtinget ska besluta att det istället ska ingå sex ordinarie medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden. Kan förslaget omfattas? Förslaget är omfattat.

Enligt arbetsordningens 96 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.

Ordinarie medlemmar:

1.  Ltl Harry Jansson

2.  Vtm Gunnar Jansson

3.  Ltl Barbro Sundback

4.  Vtm Roger Jansson

5.  Ltl Danne Sundman

6.  Ltl Axel Jonsson

Ersättare:

7.  Ltl Gun-Mari Lindholm

9.  Ltl Rauli Lehtinen

10. Ltl Camilla Gunell

11. Ltl Wille Valve

12. Ltl Anders Eriksson

Antecknas.

Föredras

7        Val av 2 medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet

(V 8/2010-2011)

Även här har endast en kandidatlista lämnats in och följande personer förklaras valda.

Ordinarie medlemmar:                       

1.  Ltl Wille Valve                         

2.  Ltl Anders Eriksson               

Ersättare:

3. Ltl Harry Jansson

4. Ltl Margaret Lundberg

Antecknas.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls måndagen den 7 november 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil