Plenum den 3 september 2018 kl. 13.00

 Ålands lagting

PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


Plenum den 3 september 2018 kl. 13.00

Remiss

1        Godkännande av sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och EU, och dess medlemsstater å andra sidan

Landskapsregeringens svar RP 3/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 3/2017-2018/FNU/

2        Uppdaterade bestämmelser i polislagen

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2017-2018/LKU/

3        Ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 3/2017-2018/LKU/

 

Enda behandling

4        Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 15/2017-2018

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2017-2018

5        Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 16/2017-2018

Landskapsregeringens svar RB 1/2017-2018-s

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2017-2018

6        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 17/2017-2018

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2017-2018

För kännedom

7        Avbytarlagstiftning

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2017-2018

8        Godkännande av lagen om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 4/2017-2018

 

 

 

Originalfil