Plenum den 30 maj 2002 kl 9.30

Ljudinspelningen saknas ännu. Vänligen återkom senare eller se ifall livesändingen ännu är aktiv.

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

Plenum den 30 maj 2002 kl  9.30

 

 

Föredras för remiss

 

1.           Landskapsstyrelsens framställning angående ny lagstiftning om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen. (FR nr 25/2001-2002). /Lu/

 

2.           Landskapsstyrelsens framställning angående ändring av 2 § blankettlagen om utkomststöd. (FR 26/2001-2002). /Smu/

 

Föredras för andra behandling

 

3.           Social- och miljöutskottets betänkande nr 9/2001-2002 angående ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd. (FR nr 18/2001-2002).

 

4.           Social- och miljöutskottets betänkande nr 10/2001-2002 angående ny blankettlag om underhållstrygghet. (FR nr 19/2001-2002).

 

Föredras för enda behandling efter bordläggning

 

5.           Finansutskottets betänkande nr 6/2001-2002 angående förslag till första tilläggs-budget för år 2002. (FR nr 22/2001-2002 och FM nr 57-58/2001-2002). (Bordlagd 29.5.2002)

 

Föredras för enda behandling

 

6.           Landskapsstyrelsens svar med anledning av ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål angående språkpolitik. (S nr 10/2001-2002).

 

7.           Lagutskottets betänkande nr 14/2001-2002 om initiativ till riksmyndigheterna angående begreppet ”Ålands län”. (HM nr 1/2000-2001).

 

Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Landskapsstyrelsens enligt 32 § lagtingsordningen avgivna redogörelse för tiden 1.11.2000 - 31.10.2001 jämte självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 1/2001-2002.

 

Av ltl Jörgen Strand jämte tio lagtingsledamöter undertecknad skrivelse med yrkande att lagtinget skall förklara att lantrådet och landskapsstyrelsens ledamöter inte åtnjuter lagtingets förtroende.

 

 

 

 

 

 

Föredragningslistan och de preliminära listorna går nu att nå via www.lagtinget.aland.fi.

Originalfil