Plenum den 30 oktober 2015 klockan 10.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 30 oktober 2015 kl. 10.00

Plenum börjar 1

Meddelanden. 1

Plenum slutar 1

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande.

Lagtingsledamoten Petri Carlsson anhåller om ledighet för dagens plenum på grund av deltagande i UBC-konferens i Gdansk. Lagtingsledamot Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

Meddelanden

Meddelas att följande till lagtinget överlämnade ärenden inte har slutbehandlats under mandatperioden och därför förfaller.

Från arbetsåret 2011-2011: Åtgärdsmotionerna nr 2, 3 och 6- 9/2011-2012 samt lagmotion 1/2011-2012.

Från arbetsåret 2012-2013: Åtgärdsmotionen 1/2012-2013.

Från arbetsåret 2013-2014: Åtgärdsmotionerna nr 1-4 och 6-19/2013-2014.

Från arbetsåret 2014-2015: Åtgärdsmotionerna nr 1-13.

 

Meddelas vidare att lagtinget idag samlas i plenisalen klockan 13.00 för högtidlig avslutning av mandatperioden 2011-2015 efter det att gudstjänst hållits i St. Görans kyrka klockan 12.00.  Antecknas.

Plenum slutar

Plenum är avslutat.

Originalfil