Plenum den 30 september 2011 klockan xx

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 30 september 2011 kl. 14.50

Plenum börjar. 1

Enda behandling efter bordläggning. 1

1    Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar

Finansutskottets betänkande (FU 9/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 32/2010-2011)

Plenum slutar. 1

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 24 ledamöter är närvarande.

Enda behandling efter bordläggning

1        Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar

Finansutskottets betänkande (FU 9/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 32/2010-2011)

Ärendet bordlades idag den 30 september vid ett tidigare plenum. Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets klämmar och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Föreläggs betänkandets klämmar för godkännande. Begärs ordet?

Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Som jag har aviserat tidigare under debatten så föreslår jag att de inte ska godkännas.

Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Eftersom mitt förslag om bordläggning till den 31 oktober inte antogs och jag meddelade i mitt anförande att jag inte kommer att säga ja till den här framställningen så ber jag att få understöda ltl Anders Erikssons förslag. Däremot har jag inte sagt att jag säger nej.

Talmannen

Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson understödd av ltl Fredrik Karlström föreslagit att klämmarna ska förkastas.

Omröstning kommer därför att verkställas mellan utskottets förslag och ltl Anders Erikssons förslag.

Omröstningspropositionen kommer att ställas så att de som röstar för framställningen röstar ja, och de som röstar för ltl Anders Eriksson ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?

Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Om det ska framgå klart och tydligt av protokollet vem som har haft vilken åsikt för den framtida historieforskningen så önskar jag öppen omröstning.

Ltl Fredrik Karlström

Jag ber att få understöda det önskemålet.

Talmannen

Ltl Anders Eriksson har begärt öppen omröstning och detta har understötts av ltl Fredrik Karlström. Öppen omröstning kommer därför att verkställas.  Jag ber ledamöterna Folke Sjölund och Gun Carlson att biträda.

Upprop.

Omröstning har givit vid handen; 20 ja-röster, 1 nej-röst, 3 avstod och 6 är frånvarande.

Sålunda majoritet för ja. Klämmarna är godkända.

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 31.10.2011 kl.10.00 Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.14.59).

 

Originalfil