Plenum den 31 augusti 2015 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 31 augusti 2015 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Meddelande. 2

Bordläggning. 2

1    Höjd och förlängd vuxenstudiepenning

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 15/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2014-2015)

Bordläggning. 2

2    Ändring av bestämmelser i ordningslagen

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 17/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2014-2015)

Bordläggning. 2

3    Sänkta promillegränser i trafiken

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2014-2015)

Bordläggning. 2

4    Servicesedlar inom socialvården

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2014-2015)

För kännedom.. 2

5    Lagtingets arbetsordning

Talmanskonferensens lagförslag (TMK 2/2014-2015)

6    Indexjustering av arbetslöshetsförmåner

Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2014-2015)

7    Finansiering av landsbygdsnäringar

Landskapsregeringens lagförslag (LF 27/2014-2015)

8    Skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer

Landskapsregeringens lagförslag (LF 28/2014-2015)

9    Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget

Landskapsregeringens lagförslag (LF 29/2014-2015)

10  Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2015

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 6/2014-2015)

Bordläggning. 3

11  Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014 samt redogörelse över årsredovisning per 31.12.2014

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2014-2015)

Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)

Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen (RB 1/2014-2015-s)

Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2014-2015)

För kännedom.. 3

12  Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2014

Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2014-2015)

13  Förbud mot plastkassar

Medborgarinitiativ (MI 2/2014-2015)

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamöterna Jörgen Pettersson, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i BSPC-konferens i Rostock. Beviljas.

Meddelande

Talmanskonferensen informerar att lagtinget arbetar tre veckor framåt som planerat. Beredskap ska finnas för plenum fredagen den 18 september samt för kvällsplenum måndagen den 7 september ifall det då ännu finns ärenden som behöver remitteras. Antecknas.

Bordläggning

1        Höjd och förlängd vuxenstudiepenning

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 15/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2014-2015)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.09.2015. Godkänt.

Bordläggning

2        Ändring av bestämmelser i ordningslagen

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 17/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2014-2015)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.09.2015. Godkänt.

Bordläggning

3        Sänkta promillegränser i trafiken

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2014-2015)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.09.2015. Godkänt.

Bordläggning

4        Servicesedlar inom socialvården

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2014-2015)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.09.2015. Godkänt.

För kännedom

5        Lagtingets arbetsordning

Talmanskonferensens lagförslag (TMK 2/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

6        Indexjustering av arbetslöshetsförmåner

Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

7        Finansiering av landsbygdsnäringar

Landskapsregeringens lagförslag (LF 27/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

8        Skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer

Landskapsregeringens lagförslag (LF 28/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

9        Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget

Landskapsregeringens lagförslag (LF 29/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

10      Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2015

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 6/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

Bordläggning

11      Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014 samt redogörelse över årsredovisning per 31.12.2014

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2014-2015)

Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)

Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen (RB 1/2014-2015-s)

Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2014-2015)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 09.09.2015. Godkänt.

För kännedom

12      Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2014

Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

13      Förbud mot plastkassar

Medborgarinitiativ (MI 2/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 02.09.2015  klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil