Plenum den 31 maj 2010 kl. xx

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 31 maj 2010 kl. 17.05

Plenum börjar. 1

Andra behandling. 1

1   Godkännande av avtalen med Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna samt Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 29/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 17/2009-2010)

Andra behandling. 1

2   Ny foderlagstiftning

Näringsutskottets betänkande (NU 4/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 14/2009-2010)

Andra behandling. 2

3   Specificerad kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 18/2009-2010)

För kännedom... 2

4   Gymnasieutbildning

Landskapsregeringens framställning (FR 22/2009-2010)

5   Upphävande av landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning

Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 4/2009-2010)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Andra behandling

1      Godkännande av avtalen med Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna samt Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 29/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 17/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Lagförslagen i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande. Lagförslagen är bifallna i andra behandling. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

2      Ny foderlagstiftning

Näringsutskottets betänkande (NU 4/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 14/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet ingående lagförslagen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i framställningen ingående lagförslaget i sin helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen i enlighet med näringsutskottets betänkande för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är godkänt

Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

3      Specificerad kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 18/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet ingående lagförslagen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i framställningen ingående lagförslagen var för sig i sin helhet.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning för godkännande i enlighet med social- och miljöutskottets betänkande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om naturvård för godkännande i enlighet med social- och miljöutskottets betänkande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

För kännedom

4      Gymnasieutbildning

Landskapsregeringens framställning (FR 22/2009-2010)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 2 juni 2010.

5      Upphävande av landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning

Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 4/2009-2010)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 2 juni 2010.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls onsdagen den 2 juni 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.10).

Originalfil