Plenum den 31 oktober 2011 klockan 10.00

Beskrivning: L:\www\plenum\2007-2011\2011-10-31\pp20111031-1000-filer\image001.jpg

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 31 oktober 2011 kl. 10.00

Plenum börjar 1

Meddelanden. 1

Plenum slutar 1

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande.

Lagtingsledamoten Folke Sjölund  anhåller om ledighet för dagens plenum på grund av  privata angelägenheter. Beviljas.

Meddelanden

Meddelas att följande till lagtinget överlämnade ärenden inte har slutbehandlats under mandatperioden och därför förfaller:

Från arbetsåret 2010-2011 lagmotionerna nr 1, 4 och 6/2010-2011.

 

Från arbetsåret  2007-2008: hemställningsmotionerna nr 1, 4, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-24, 27, 31-33, 35, 42, 44-45, 47-50, 55, 58-60 samt 63-69.

 

Från arbetsåret 2008-2009: hemställningsmotionerna nr 1, 3-8, 12-14, 16-23, 25-36, 39-40, 42-43, 46-48 samt 50.

 

Från arbetsåret 2009-2010: hemställningsmotionerna nr 1-9, 11-15, 17-25, 27-33, 37-40, 42, 44-48.

 

Från arbetsåret  2010-2011: nr 1-10 samt 12-52.

 

Meddelas vidare att lagtinget idag samlas i plenisalen klockan 13.00 för högtidlig avslutning av mandatperioden 2007-2011 efter det att gudstjänst hållits i St. Görans kyrka klockan 12.00.

Antecknas.

Plenum slutar

Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 10.05).

 

 

 

 

Originalfil