Plenum den 31 oktober 2016 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 31 oktober 2016 kl. 15.15

Plenum börjar 1

Meddelande. 1

För kännedom.. 2

1    Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet

Republikens presidents framställning RP 12/2015-2016

2    Godkännande av det fördjupande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Republiken Kazakstan

Republikens presidents framställning RP 13/2015-2016

3    Kulturhistoriskt värdefulla föremål

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2015-2016

4    Ny blankettlag om utrustning och säkerhetssystem samt ny blankettlag om explosiva varor

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2015-2016

5    Om förvaltning av fonder för inrikesfrågor på Åland

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 19/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2015-2016

6    Bassamfundslagstiftning

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2016-2017

7    Ny blankettlag om anmälda organ

Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2016-2017

8    Marknadskontroll

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2016-2017

9    Elsäkerhet

Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2016-2017

10  Hissäkerhet

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2016-2017

11  Förslag till budget för landskapet Åland för år 2017

Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2016-2017

12  Ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 5/2015-2016

13  En åländsk gymnasieexamination

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 4/2015-2016

14  Grundläggande privatekonomi i skolan

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 5/2015-2016

15  Centraleuropeisk tid

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 6/2015-2016

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Upprop. 25 ledamöter är närvarande.

Förutom tidigare anmälningar om frånvaro anmäler ltl Mikael Staffas frånvaro på grund av deltagande i Nordiska rådets session i Köpenhamn.

Meddelande

Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet ska inlämnas till lagtingets kansli senast den 1 november klockan 15.00 och att valen förrättas vid plenum den 2 november 2016 klockan 13.00. Valet avser lagtingsåret 2016-2017. Antecknas.

För kännedom

1          Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet

Republikens presidents framställning RP 12/2015-2016

2          Godkännande av det fördjupande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Republiken Kazakstan

Republikens presidents framställning RP 13/2015-2016

Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott. Båda dessa ärenden har sänts till landskapsregeringen för utlåtande den 6 oktober 2016. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

3          Kulturhistoriskt värdefulla föremål

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2015-2016

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 07.11.2016.

4          Ny blankettlag om utrustning och säkerhetssystem samt ny blankettlag om explosiva varor

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2015-2016

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 07.11.2016.

5          Om förvaltning av fonder för inrikesfrågor på Åland

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 19/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2015-2016

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 07. 11.2016.

6          Bassamfundslagstiftning

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 07.11.2916.

7          Ny blankettlag om anmälda organ

Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09.11.2016.

8          Marknadskontroll

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09.11.2016.

9          Elsäkerhet

Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09. 11.2016.

10        Hissäkerhet

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09.11.2016.

11        Förslag till budget för landskapet Åland för år 2017

Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 14.11.2016.

Talmannen påminner om att budgetmotioner enligt arbetsordningen 32 § ska lämnas in senast klockan 12.00 den elfte dagen efter att budgeten antecknats för kännedom, alltså senast fredagen 11.11.2016 klockan 12.00.

12        Ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 5/2015-2016

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.2016.

13        En åländsk gymnasieexamination

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 4/2015-2016

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.2016.

14        Grundläggande privatekonomi i skolan

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 5/2015-2016

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.2016.

15        Centraleuropeisk tid

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 6/2015-2016

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.2016.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 02.11.2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil