Plenum den 4 april 2018 kl. 13.00

 Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


Plenum den 4 april 2018 kl. 13.00

 

Första behandling

1        Organisering av den prehospitala akutsjukvården

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 5/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2017-2018

2        Behörighetskrav för serveringspersonal

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 6/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2017-2018

För kännedom

3        Godkännande av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU å ena sidan och republiken Irak å andra sidan

Landskapsregeringens yttrande RP 2/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 2/2017-2018

4        Ändringar i lagstiftningen om fastighets- och samfundsbeskattning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 9/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2017-2018

5        Avveckling av kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 10/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2017-2018

6        Befrielse från fastighetsskatt

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 11/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2017-2018

7        Ålands landbaserade turism 2030

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 4/2017-2018

 

 

Originalfil