Plenum den 4 mars 2013 kl. 13.00

 

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 4 mars 2013 kl. 13.00

Plenum börjar 1

För kännedom.. 1

1    Godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 6/2012-2013)

2    Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet

Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 9/2012-2013)

3    Anmälan av radio- och TV-verksamhet samt beställ-TV

Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2012-2013)

4    Ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem

Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2012-2013)

5    Ändringar i samfundsbeskattningen 2013-2016

Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2012-2013)

6    Regleringar av tjänster och semester

Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2012-2013)

7    Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2012-2013)

8    Åtgärder för bättre siktförhållanden

Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 3/2012-2013)

9    Trafikutbyggnad

Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 4/2012-2013)

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Barbro Sundback  anhåller om ledighet från plenum 04-06.03.2013 på grund av deltagande i FN:s kvinnokommission och lagtingsledamoten Torbjörn Eliasson anhåller om ledighet idag på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

Herr landshövdingen

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna republikens presidents framställningar till Ålands lagting om bifall till dels förslaget till lag om sättande ikraft av avtalet med Jamaica om upplysningar i fråga om skatteärenden och dels förslaget till lag om sättande ikraft av  avtalet med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående beträffande skatter på inkomst.

Talmannen

Lagtinget kommer att behandla ärendena i vederbörlig ordning.

För kännedom

1        Godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 6/2012-2013)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 13 mars 2013.

2        Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet

Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 9/2012-2013)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2013.

3        Anmälan av radio- och TV-verksamhet samt beställ-TV

Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2012-2013)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2013.

4        Ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem

Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2012-2013)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2013.

5        Ändringar i samfundsbeskattningen 2013-2016

Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2012-2013)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2013.

6        Regleringar av tjänster och semester

Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2012-2013)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 11 mars 2013.

7        Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2012-2013)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 11 mars 2013.

8        Åtgärder för bättre siktförhållanden

Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 3/2012-2013)

9        Trafikutbyggnad

Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 4/2012-2013)

Svar på de båda frågorna meddelas senare.

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 06.03.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil