Plenum den 4 mars 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


Plenum den 4 mars 2019 kl. 13.00

 

Remiss

1        Landskapsregeringens externpolitik

Landskapsregeringens meddelande M 1/2018-2019/SJPN/

2        Ersättningar för olägenheter vid elavbrott

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 3/2018-2019/FNU/

 

För kännedom

3        Godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 5/2018-2019

4        Godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Republikens presidents framställning RP 6/2018-2019

5        Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstsavdraget

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2018-2019

Anslutningsmotion nr 1/2018-2019

6        Ändrade sekretesstider inom hälso- och sjukvården samt socialvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2018-2019

7        Ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2018-2019

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 4/2017-2018

 

Originalfil