Plenum den 4 november 2015 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 4 november 2015 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Föredras. 1

1    Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet

V 2/2015-2016

Föredras. 2

2    Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet

V 3/2015-2016

Föredras. 2

3    Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet

V 4/2015-2016

Föredras. 3

4    Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet

V 5/2015-2016

Föredras. 3

5    Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen

V 6/2015-2016

Föredras. 3

6    Val av ordinarie medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

V 7/2015-2016

Föredras. 4

7    Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet

V 8/2015-2016

Plenum slutar 5

 

Plenum börjar

Upprop. 29 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

Föredras

1        Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet

V 2/2015-2016

Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.

Ordinarie medlemmar:

1. Ltl Katrin Sjögren

2. Ltl Tony Asumaa

3. Ltl Petri Carlsson

4. Ltl Brage Eklund

5. Ltl Harry Jansson

6. Ltl Tony Wikström

7. Ltl Bert Häggblom

Ersättare:

8. Ltl Torsten Sundblom

9. Ltl Mika Nordberg

10. Ltl Axel Jonsson

11. Ltl Runar Karlsson

12. Ltl Göte Winé

Antecknas.

Föredras

2        Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet

V 3/2015-2016

Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.

Ordinarie medlemmar:

1. Ltl John Holmberg

2. Ltl Ingrid Johansson

3. Ltl Tage Silander

4. Ltl Tage Eriksson

5. Ltl Göte Winé

6. Ltl Stephan Toivonen

7. Ltl Lars Häggblom

Ersättare:

8. Ltl Mats Perämaa

9. Ltl Mika Nordberg

10. Ltl Brage Eklund

11. Ltl Roger Höglund

12. Ltl Sara Kemetter

Antecknas.

Föredras

3        Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet

V 4/2015-2016

Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.

Ordinarie medlemmar:

1. Ltl Torsten Sundblom

2. Ltl Mats Perämaa

3. Ltl Annette Holmberg-Jansson

4. Ltl Mikael Lindholm

5. Ltl Nina Fellman

6. Ltl Igge Holmberg

7. Ltl Fredrik Fredlund

Ersättare:

8. Ltl John Holmberg

9. Ltl Mika Nordberg

10. Ltl Runar Karlsson

11. Ltl Axel Jonsson

12. Ltl Lars Häggblom

Antecknas.

Föredras

4        Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet

V 5/2015-2016

Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.

Ordinarie medlemmar:

1. Ltl Torsten Sundblom

2. Ltl Tage Eriksson

3. Ltl Igge Holmberg

Ersättare:

1. Ltl Lars Häggblom

2. Ltl Brage Eklund

Antecknas.

Föredras

5        Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen

V 6/2015-2016

Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.

Ordinarie medlemmar:

1. Ltl Nina Fellman

2. Ltl Lars Häggblom

Ersättare:

1. Ltl Sara Kemetter

2. Ltl Bert Häggblom

Antecknas.

Föredras

6        Val av ordinarie medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

V 7/2015-2016

Lagtinget fattade vid sitt plenum den 2 november 2015 enligt 13 § i arbetsordningen beslut om det antal ledamöter och ersättare som ska väljas till självstyrelsepolitiska nämnden. På förslag av presidiet beslöts att för valperioden 2015-2019, ska antalet ordinarie medlemmar förutom talmannen vara fem samt att antalet ersättare likaså ska vara fem.

Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.

Ordinarie medlemmar:

1. Ltl Viveka Eriksson

2. Ltl Axel Jonsson

3. Ltl Roger Höglund

4. Ltl Sara Kemetter

5. Ltl Bert Häggblom

Ersättare:

1. Ltl Ingrid Johansson

2. Ltl Mika Nordberg

3. Ltl Brage Eklund

4. Ltl Harry Jansson

5. Ltl Nina Fellman

Antecknas.

Föredras

7        Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet

V 8/2015-2016

Enligt 2 § i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet utser lagtinget två av lagtingets ledamöter till medlemmar av Nordiska rådet samt två ledamöter till ersättare. Valet ska förrättas inom sju dagar från lagtingets öppnande.

Endast en kandidatlista har lämnats in till kansliet inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan upptar följande namn, ordinarie medlemmar; lagtingsledamoten Katrin Sjögren och lagtingsledamoten Britt Lundberg. Ersättare: Lagtingsledamoten Axel Jonsson och lagtingsledamoten Tony Wikström.

Vid val tillåts enligt 90 § i arbetsordningen ingen annan diskussion än om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Begärs ordet? Ingen begär ordet.

Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen ingen valförrättning, utan de kandidater som finns upptagna på listan förklaras valda, nämligen ordinarie medlemmar: Lagtingsledamoten Katrin Sjögren och lagtingsledamoten Britt Lundberg. Ersättare: Lagtingsledamoten Axel Jonsson och lagtingsledamoten Tony Wikström.

Valet gäller för den mandatperiod som föreskrivs i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet.

Antecknas.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 09.11.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil