Plenum den 4 september 2013 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 4 september 2013 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Bordläggning. 2

1    Landskapsborgen för bostadslån

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 21/2012-2013)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2012-2013)

Bordläggning. 2

2    Energideklaration för byggnader

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2012-2013)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2012-2013)

För kännedom.. 2

3    Landskapsregeringens berättelse för år 2012

Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2012-2013)

4    Landskapsrevisorernas berättelse för år 2012

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2012-2013)

5    Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2012

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2012-2013)

6    Halvårsredogörelse över budgetförverkligandet år 2013

Landskapsregeringens meddelande (M 4/2012-2013)

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.

Talman Britt Lundberg anhåller om ledighet från plenum 04.09.2013 – 07.10.2013 på grund av sjukdom. Ledamöterna Brage Eklund och John Hilander anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

Herr landshövdingen

Värderade fru talman! Jag ber att till Ålands lagting för behandling få överlämna republikens presidents framställningar om bifall till dels utkastet till förordning om sättande i kraft av normen 2, som bifogas till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar, dels utkastet till förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning, dels förslaget till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i handelsavtalet mellan Europeiska Unionen och dess medlemsländer å ena sidan och Colombia och Peru å andra sidan som hör till området för lagstiftningen och dels förslaget till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen med Indien om social trygghet som hör till området för lagstiftningen.

Talmannen

Tack, herr landshövding! Lagtinget kommer i vederbörlig ordning att behandla presidentens framställningar.

Bordläggning

1        Landskapsborgen för bostadslån

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 21/2012-2013)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2012-2013)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 11.09.2013. Godkänt.

Bordläggning

2        Energideklaration för byggnader

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2012-2013)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2012-2013)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 11.09.2013. Godkänt.

För kännedom

3        Landskapsregeringens berättelse för år 2012

Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2012-2013)

Ärendet upptas till behandling 11.09.2013.

4        Landskapsrevisorernas berättelse för år 2012

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2012-2013)

Ärendet upptas till behandling 11.09.2013.

5        Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2012

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2012-2013)

Ärendet upptas till behandling 11.09.2013.

6        Halvårsredogörelse över budgetförverkligandet år 2013

Landskapsregeringens meddelande (M 4/2012-2013)

Ärendet upptas till behandling 09.09.2013.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 09.09.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil