Plenum den 5 mars 2018 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 5 mars 2018 kl. 13.00

Plenum börjar 2

Enda behandling. 2

1    Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2017-2018

Landskapsregeringens meddelande M 6/2016-2017

Föredras. 2

2    Ett tillgängligt Åland 2017-2020

Landskapsregeringens meddelande M 3/2017-2018

Remiss. 2

3    Ändring av lagtingsordningen för Åland m.fl. lagar

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 1/2017-2018

För kännedom.. 2

4    Godkännande av förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar

Landskapsregeringens yttrande RP 1/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 1/2017-2018

5    Godkännande av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU å ena sidan och republiken Irak å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 2/2017-2018

6    Avbytarlagstiftning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 6/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2017-2018

7    Organisering av den prehospitala akutsjukvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2017-2018

8    Avveckling av kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2017-2018

9    Befrielse från fastighetsskatt

Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2017-2018

10  Behörighetskrav för serveringspersonal

Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2017-2018

11  Om att utreda betydande miljöpåverkan

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2017-2018

12  Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2017-2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2017-2018

13  Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2017

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2017-2018

14  Destinationsmarknadsföring

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 7/2017-2018

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 8/2016-2017

15  Generellt tillstånd för skyltning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 8/2017-2018

Ltl Runar Karlssons åtgärdsmotion MOT 3/2016-2017

16  Ltl Petri Carlssons anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i lag- och kulturutskottet

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2017-2018

17  Ltl Johan Ehns anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i lag- och kulturutskottet och social- och miljöutskottet

Talmanskonferensens framställning TMK 4/2017-2018

18  Ltl Tage Silanders anhållan om befrielse från uppdraget som ordförande i finans- och näringsutskottet

Talmanskonferensens framställning TMK 5/2017-2018

Plenum slutar 4

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Harry Jansson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.  

Lagtingsledamoten Ingrid Johansson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av sjukdom.

Lagtingsledamoten Runar Karlsson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av sjukdom.

Antecknas.

Enda behandling

1        Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2017-2018

Landskapsregeringens meddelande M 6/2016-2017

Ärendet avförs och upptas till behandling vid plenum den 12 mars 2018.

Föredras

2        Ett tillgängligt Åland 2017-2020

Landskapsregeringens meddelande M 3/2017-2018

Enligt 34 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett meddelande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Beslutar lagtinget att ett meddelande inte ska remitteras antecknas ärendet för kännedom.

Talmanskonferensen föreslår att detta ärende inte ska remitteras till utskott. Kan förslaget omfattas? Förslaget är omfattat.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Remiss

3        Ändring av lagtingsordningen för Åland m.fl. lagar

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 1/2017-2018

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

För kännedom

4        Godkännande av förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar

Landskapsregeringens yttrande RP 1/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 1/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 7 mars.

5        Godkännande av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU å ena sidan och republiken Irak å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 2/2017-2018

Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid senare plena.

6        Avbytarlagstiftning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 6/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 

7        Organisering av den prehospitala akutsjukvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 

8        Avveckling av kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 

9        Befrielse från fastighetsskatt

Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 

10      Behörighetskrav för serveringspersonal

Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 

11      Om att utreda betydande miljöpåverkan

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 

12      Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2017-2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 

13      Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2017

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2017-2018

I enlighet med 7 § landskapslagen om Landskapsrevisionen har Landskapsrevisionen den 22 februari 2018 överlämnat en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen till lagtinget. Enligt samma lags 8 § ska landskapsregeringen inom tre månader från det att Landskapsrevisionens berättelse har delgivits landskapsregeringen, meddela lagtinget vilka åtgärder den vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens iakttagelser.

Ärendet kommer att behandlas tillsammans med landskapsregeringens meddelande. Lagtinget tar då ställning till om berättelsen och meddelandet ska remitteras till finans- och näringsutskottet.

14      Destinationsmarknadsföring

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 7/2017-2018

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 8/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 

15      Generellt tillstånd för skyltning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 8/2017-2018

Ltl Runar Karlssons åtgärdsmotion MOT 3/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 

16      Ltl Petri Carlssons anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i lag- och kulturutskottet

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 7 mars 2018.

17      Ltl Johan Ehns anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i lag- och kulturutskottet och social- och miljöutskottet

Talmanskonferensens framställning TMK 4/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 7 mars 2018.

18      Ltl Tage Silanders anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i finans- och näringsutskottet

Talmanskonferensens framställning TMK 5/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 7 mars 2018.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls onsdagen den 7 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil