Plenum den 5 mars 2018 kl. 13.00

 Ålands lagting

PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


Plenum den 5 mars 2018 kl. 13.00

Enda behandling

1        Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2017-2018

Landskapsregeringens meddelande M 6/2016-2017

Föredras

2        Ett tillgängligt Åland 2017-2020

Landskapsregeringens meddelande M 3/2017-2018

Remiss

3        Ändring av lagtingsordningen för Åland m.fl. lagar

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 1/2017-2018/LKU/

För kännedom

1        Godkännande av förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar

Landskapsregeringens yttrande RP 1/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 1/2017-2018

2        Godkännande av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU å ena sidan och republiken Irak å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 2/2017-2018

3        Avbytarlagstiftning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 6/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2017-2018

4        Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2017-2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2017-2018

5        Destinationsmarknadsföring

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 7/2017-2018

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 8/2016-2017

6        Generellt tillstånd för skyltning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 8/2017-2018

Ltl Runar Karlssons åtgärdsmotion MOT 3/2016-2017

 

 

Originalfil