Plenum den 6 mars 2017 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 6 mars 2017 kl. 13.00

Plenum börjar 1

För kännedom.. 1

1    Godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden

Landskapsregeringens yttrande RP 3/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 3/2016-2017

2    Godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning

Landskapsregeringens yttrande RP 5/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 5/2016-2017

3    Godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning

Landskapsregeringens yttrande RP 6/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 6/2016-2017

4    Godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning

Landskapsregeringens yttrande RP 7/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 7/2016-2017

5    Ändrade bestämmelser om ordningsbot

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 9/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2016-2017

6    Genomförande av Inspire-direktivet

Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2016-2017

7    Ändring av barnomsorgslagen

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2016-2017

8    Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2016-2017

9    Ändring av lagstiftning om utkomststöd

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2016-2017

10  Ändring av landskapslagen om posttjänster

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2016-2017

11  Ändring av kommunallagen

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2016-2017

12  Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2016

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2016-2017

13  Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1–31.12.2016

Nordiska rådets berättelse NRB 1/2016-2017

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Upprop. 28 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Brage Eklund anmäler om ledighet från plenum på grund av sjukdom under tiden 6-31.3.2017.

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av annat uppdrag i anslutning till lagtingsarbetet. Antecknas.

För kännedom

1        Godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden

Landskapsregeringens yttrande RP 3/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 3/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

2        Godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning

Landskapsregeringens yttrande RP 5/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 5/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

3        Godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning

Landskapsregeringens yttrande RP 6/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 6/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

4        Godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning

Landskapsregeringens yttrande RP 7/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 7/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

5        Ändrade bestämmelser om ordningsbot

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 9/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

6        Genomförande av Inspire-direktivet

Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

7        Ändring av barnomsorgslagen

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 8.3.2017.

8        Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 13.3.2017.

9        Ändring av lagstiftning om utkomststöd

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 13.3.2017.

10      Ändring av landskapslagen om posttjänster

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 13.3.2017.

11      Ändring av kommunallagen

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 13.3.2017.

12      Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2016

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2016-2017

I enlighet med 7 § landskapslagen om Landskapsrevisionen har Landskapsrevisionen den 24 februari 2017 överlämnat en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen till lagtinget. Enligt samma lags 8 § ska landskapsregeringen inom tre månader från det att Landskapsrevisionens berättelse har delgivits landskapsregeringen, meddela lagtinget vilka åtgärder den vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens iakttagelser.

Ärendet kommer att behandlas tillsammans med landskapsregeringens meddelande. Lagtinget tar då ställning till om berättelsen och meddelandet ska remitteras till finans- och näringsutskottet.

13      Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1–31.12.2016

Nordiska rådets berättelse NRB 1/2016-2017

Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 8.3.2017 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil