Plenum den 6 september 2010 kl. 13.00

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKA PROTOKOLLET

 

 

 

 

 

 


Plenum den 6 september 2010 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Meddelande. 1

Bordläggning. 2

1   Revidering av regelverken för hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt

Landskapsregeringens svar (S 5/2009-2010-s)

Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 5/2009-2010)

För kännedom... 2

2   Godkännande av ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter

Republikens presidents framställning (RP 18/2009-2010)

3   Förslag till lag om ändring av 59a § i självstyrelselagen för Åland

Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010)

4   Godkännande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 20/2009-2010)

5   Godkännande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 21/2009-2010)

6   Godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 22/2009-2010)

7   Godkännande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 23/2009-2010)

8   Godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 24/2009-2010)

9   Godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt

Republikens presidents framställning (RP 25/2009-2010)

10  Oljeutsläppsavgift

Landskapsregeringens framställning (FR 23/2009-2010)

11  Energieffektivitetstjänster på energimarknaden

Landskapsregeringens framställning (FR 24/2009-2010)

12  Inspire-direktivet

Landskapsregeringens framställning (FR 25/2009-2010)

13  Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar

Landskapsregeringens framställning (FR 26/2009-2010)

14 Landskapsrevisorernas berättelse för år 2009

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2009-2010)

15  Landskapsrevisorernas berättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2009

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2009-2010)

16  Landskapsregeringens berättelse för år 2009

Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2009-2010)

Plenum slutar. 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.

Meddelande

Talmannen vill hälsa alla välkomna tillbaka efter sommaruppehållet.

Talmanskonferensen har just sammanträtt och följande kan meddelas: Ledamöterna ombeds ha beredskap för att plenum pågår till och med den 29 september, dock så att måndagen den 27 september är plenifri p.g.a. andra uppgifter.

Bordläggning

1      Revidering av regelverken för hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt

Landskapsregeringens svar (S 5/2009-2010-s)

Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 5/2009-2010)

När svaret på ett spörsmål första gången föredras ska ärendet enligt 38 § arbetsordningen bordläggas till plenum som hålls tidigast följande dag. 

Enligt arbetsordningens 74 § kan dock avvikelser göras genom enhälliga beslut. Talmanskonferensen föreslår att ärendet med avvikelse från 38 § i arbetsordningen ska bordläggas till nästa plenum som hålls senare idag. Motsätter någon ledamot sig förslaget? Ärendet bordläggs till plenum senare idag.

För kännedom

2      Godkännande av ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter

Republikens presidents framställning (RP 18/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 8 september.

3      Förslag till lag om ändring av 59a § i självstyrelselagen för Åland

Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 8 september.

4      Godkännande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 20/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 8 september.

5      Godkännande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 21/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 8 september.

6        Godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 22/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 8 september.

7      Godkännande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 23/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 8 september.

8      Godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 24/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 8 september.

9        Godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt

Republikens presidents framställning (RP 25/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 8 september.

10     Oljeutsläppsavgift

Landskapsregeringens framställning (FR 23/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 8 september.

11     Energieffektivitetstjänster på energimarknaden

Landskapsregeringens framställning (FR 24/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 8 september. 

12     Inspire-direktivet

Landskapsregeringens framställning (FR 25/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 8 september.

13     Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar

Landskapsregeringens framställning (FR 26/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 8 september.

14     Landskapsrevisorernas berättelse för år 2009

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 13 september.

15     Landskapsrevisorernas berättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2009

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 13 september.

16     Landskapsregeringens berättelse för år 2009

Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 13 september.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls idag kl.13.20. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 13.11)

Originalfil