Plenum den 7 mars 2018 kl. 13.00

 Ålands lagting

PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


Plenum den 7 mars 2018 kl. 13.00

Första behandling

1        Godkännande av andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 10/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 10/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 10/2016-2017

2        Godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 11/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 14/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 14/2016-2017

3        Ändring av lagtingsordningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2017-2018

Ltl Stephan Toivonens lagmotion LM 4/2015-2016

Remiss

4        Ändringar av arbetsordningen

Talmanskonferensens lagförslag TMK 2/2017-2018/LKU/

Enda behandling

5        Ändring av lagtingsordningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2017-2018

Ltl Stephan Toivonens lagmotion LM 4/2015-2016

6        En åländsk gymnasieexamination

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2017-2018

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 4/2015-2016

7        Grundläggande privatekonomi i skolan

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2017-2018

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 5/2015-2016

8        Centraleuropeisk tid

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2017-2018

Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 6/2015-2016

9        Ändring av landskapslag om hembygdsrättsförfaranden

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 9/2017-2018

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 5/2016-2017

 

Originalfil