Plenum den 8 juni 2011 klockan xx

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 8 juni 2011 kl. 19.20

Plenum börjar. 1

Fortsatt andra behandling. 1

1   Ny lag om radio- och televisionsverksamhet

Stora utskottets betänkande (STU 3/2010-2011)

Kulturutskottets betänkande  (KU 5/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011)

Plenum slutar. 1

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering 21 ledamöter är närvarande.

Ledighet från dagens plenum har beviljats för ltl Jan Salmén och ltl Folke Sjölund.

Fortsatt andra behandling

1            Ny lag om radio- och televisionsverksamhet

Stora utskottets betänkande (STU 3/2010-2011)

Kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 17/2010-2011)

Ärendets andra behandling avbröts för att stora utskottet enligt 54 § 3 mom. lagtingsordningen ska avge betänkande. Ärendets andra behandling fortsätter nu.

Diskussion. Ingen diskussion.

Stora utskottet föreslår att lagtinget antar det i kulturutskottets betänkande ingående första lagförslaget så att lagförslagets 28 § 1 mom. erhåller den lydelse det fått genom lagtingets beslut vid lagförslagets andra behandling.

Föreläggs därmed lagförslagets 28 § 1 mom. i enlighet med den lydelse det fått vid lagförslagets andra behandling. Godkänd.

Föreläggs kapitel 9. Godkänd.

Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd.

Lagens rubrik. Godkänd.

Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls fredag 10.06.2011 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 19.25).

Originalfil