Plenum den 8 juni 2018 kl. 09.30

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M-WA


Plenum den 8 juni 2018 kl. 09.30

Plenum börjar 1

För kännedom.. 1

1    Godkännande av sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och EU, och dess medlemsstater o andra sidan

Landskapsregeringens svar RP 3/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 3/2017-2018

2    Uppdaterade bestämmelser i polislagen

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2017-2018

3    Åländsk representation i Europaparlamentet

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 16/2017-2018

Talmanskonferensens framställning TMK 6/2017-2018

4    Arvodena för Paf-styrelsen 2018

Landskapsregeringens svar S 1/2017-2018-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 1/2017-2018

5    Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 15/2017-2018

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2017-2018

6    Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 16/2017-2018

Landskapsregeringens svar RB 1/2017-2018-s

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2017-2018

7    Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 17/2017-2018

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2017-2018

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Lagtingsledamoten Lars Häggblom anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Fredrik Fredlund anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Mikael Staffas anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Mikael Lindholm anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

21 ledamöter är närvarande.

Antecknas.

För kännedom

1        Godkännande av sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och EU, och dess medlemsstater o andra sidan

Landskapsregeringens svar RP 3/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 3/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 juni 2018.

2        Uppdaterade bestämmelser i polislagen

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 3 september 2018.

3        Åländsk representation i Europaparlamentet

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 16/2017-2018

Talmanskonferensens framställning TMK 6/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 juni 2018.

4        Arvodena för Paf-styrelsen 2018

Landskapsregeringens svar S 1/2017-2018-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 1/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 juni 2018.

5        Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 15/2017-2018

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 3 september 2018.

6        Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 16/2017-2018

Landskapsregeringens svar RB 1/2017-2018-s

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 3 september 2018.

7        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 17/2017-2018

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 3 september 2018.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 11 juni 2018 kl. 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil