Protokoll från plenum den 19 september 2001 kl 13.00

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 19 september 2001 kl. 13.00.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Christer Jansson).

29 lagtingsledamöter närvarande.

Om ledighet för tiden 19-20 september anhåller ltl Christer Jansson på grund av deltagande i regionkommitténs möte i Bryssel. Beviljas.

 

 

Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion angående komplettering av detaljmotiveringen till moment 43.25. 62 i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001. (FM nr 32/2000-2001).

 

Ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion angående komplettering av allmänna motiveringens avsnitt "Landskapsstöd till anläggningar" i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001.  (FM nr 33/2000-2001).

 

Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion angående komplettering av detaljmotiveringen till moment 43.25.67 i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001. (FM nr 34/2000-2001).

 

 

Motionerna upptas till behandling vid dagens nästa plenum. Antecknas.

 

Lagtingets nästa plenum hålls i dag kl. 13.05.  Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 13.04).

 

 

Originalfil