Stenografiskt protokoll från plenum den 1 november 2001 lö 15.30

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 1 november 2001 kl. 15.30.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Perämaa, ltl Andersson och Wiklöf).

27 lagtingsledamöter närvarande.

 

Föredras ärende nr 1:

 

Meddelande om tiden för val av representanter i Nordiska rådet.

 

Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar till Nordiska rådet och personliga ersättare för dem skall inlämnas till lagtingets kansli senast fredagen den 2 november klockan 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 5 november. .

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 2:

 

Finansutskottets betänkande nr 5/2000-2001 om revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2000.

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till onsdagen den 7.11. Godkänt.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 3:

 

Finansutskottets betänkande nr 6/2000-2001 om överföring av förvaltningsuppgifter på andra organ än myndigheter. (FR nr 13/2000-2001).

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till onsdagen den 7.11. Godkänt.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 4:

 

Finansutskottets betänkande nr 7/2000-2001 angående landskapsrevisorernas berättelse för år 2000. (RB 2000).

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs onsdagen den 7.11. Godkänt.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 5:

 

Kulturutskottets betänkande nr 10/2000-2001 angående institut eller forum för externpolitiska frågor samt autonomi- och omvärldsstudier. (HM nr 2/2000-2001).

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 12.11. Godkänt.

 

Föredras för bordläggning ärende nr 6: 

 

Kulturutskottets betänkande nr 11/2000-2001 angående ungdomspolitiskt program. (HM 17/1999-2000).

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till den 7.11. Godkänt.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 7:

 

Kulturutskottets betänkande nr 12/2000-2001 angående kulturpolitiskt program om kulturarvet och kulturmiljön. (HM nr 27/1999-2000).

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till den 14.11. Godkänt.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 8:

 

Stora utskottets betänkande nr 2/2000-2001 angående fördelning av skatteintäkter från företagssektorn mellan kommunerna. (FR nr 14/2000-2001).

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till måndagen den 5.11. Godkänt. 

 

 

Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

 

Landskapsstyrelsens framställning angående införande av eurobelopp i 4 § blankettlagen om utkomststöd. (FR nr 1/2001-2002).

 

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling måndagen den 5.11. Godkänt.

 

Landskapsstyrelsens framställning angående ändring av renhållningslagen. (FR nr 2/2001-2002).

 

Talmannen föreslår att ärendet kommer att upptas till behandling den 5.11. Godkänt.

 

 

Landskapsstyrelsens vid lagtingsåret 2000-2001 enligt 32 § lagtingsordningen avgivna redogörelse för tiden 1.11.1999-31.10.2000 jämte självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 2/2000-2001).

 

Tidpunkt för när ärendet tas upp meddelas senare.

Lagtingets nästa plenum hålls inkommande måndag den 5.11. klockan 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 15.38).

Originalfil