Hitta direkt

Välkommen till Ålands lagting!

Klicka här för att lyssna på lagtingsdebatten!

Zooma in och ut texten, använd Ctrl + och Ctrl -

DAGENS MÖTEN

Tisdag 02 september 2014

09:00 Social- och miljöutskottet, vån. 4
09:30 Lag- och kulturutskottet, vån. 4

Kommande möten

Årsöversikt


01.09.2014

Den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) söker en ny generalsekreterare

Den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) söker en ny generalsekreterare. Inom den parlamentariska Österjökonferensen verkar samtliga parlament runt Östersjön inklusive Ålands lagting. Information om tjänsten framgår här. Ansökningar ska tillställas Jan Widberg på följande epostadress: jw@norden.org. Ansökningstiden utgår den 19 september 2014 kl 12.00 dansk tid.
För närmare information om Östersjökonferensen/BSPC http://bspc.net/
28.08.2014

Plenum den 1 september kl. 13.00

Vid plenum den 1 september debatteras och remitteras landskapsregeringens lagförslag om producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning. För övriga ärenden se föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".
22.08.2014

Lagtinget söker en bibliotekarie

efter Lilian Norring-Öhman som slutar efter 30 år i tjänst.

Vi söker dig som är lockad av uppgiften att bidra till att utveckla verksamheten vid lagtingets bibliotek. Du bör ha god samarbetsförmåga men kan arbeta självständigt, ha blick för hur teknik kan utnyttjas i verksamheten, vara bra på att kommunicera och kunna omsätta dina ideér i praktiken.


Läs mer >>
19.08.2014

Israels ambassadör i Finland H.E. Dan Ashbel besöker Ålands lagting idag

 
Israels ambassadör H.E. Dan Ashbel och fru Zehava Ashbel besöker Ålands lagting idag. Värd för besöket är talman Britt Lundberg.
Dagen inleddes med information om självstyrelsen och en rundvandring i Ålands lagting med lagtingsdirektör Susanne Eriksson. Informationen om Ålands exemplet fortsätter under samtalet med talman Britt Lundberg. Lantrådet Gamilla Gunell och Europarättschef Michaela Slotte berättar om aktuella åländska frågor och kontakterna till fastlandet.
Efter lunchen besöker ambassören med fru Ålands sjöfartsmuseum och landshövding Peter Lindbäck. På eftermiddagen guidar projektledaren Graham Robins på Bomarsunds fästningsområde och visar den judiska begravningsplatsen för ambassadörsparet.


Tidigare aktuellt nyheter >>