Hitta direkt

Välkommen till Ålands lagting!

Klicka här för att lyssna på lagtingsdebatten!

Ålands delegation i Nordiska rådet

Journaliststipendier 2015, ansökningsblankett  

Zooma in och ut texten, använd Ctrl + och Ctrl -

Kommande möten

Årsöversikt


29.01.2015

Delbetänkande om självstyrelseutveckling klart

Statsrådet tillsatte den 19 september 2013 en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att utarbeta ett förslag till reform av självstyrelsesystemet och föreslå åtgärder för att utveckla den ekonomiska självstyrelsen. I uppdraget ingår även att göra en total översyn av behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket. I kommittén ingår representanter för alla lagtingsgrupper i lagtinget och alla riksdagsgrupper i riksdagen.
Kommittén, som leds av president Tarja Halonen, lämnade i igår över ett delbetänkande till justitieminister Anna-Maja Henriksson. Delbetänkandet innehåller förslag till riktlinjer för det fortsatta lagstiftningsarbetet.
Kommitténs arbete har utgått från två tidigare förarbeten, den så kallade Gunnar Jansson kommittén och Alec Aalto-kommittén.
Kommitténs slutbetänkande ska vara färdigt senast den 30 april 2017.

Läs deltbetänkandet här


23.01.2015

Frågestund idag kl. 9.30

Idag, fredagen den 23 januari kommer en frågestund att hållas mellan kl. 9.30 - 10.30. Vid frågestunden har lagtingsledamöterna möjlighet att ställa frågor till landskapsregeringens ministrar.
23.01.2015

Plenum idag kl. 10.30

Vid dagens plenum förtsätter enda behandling av landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för 2015.
21.01.2015

Plenum den 21 januari kl. 13.00 onsdag

Vid dagens plenum tas ny blankettlag om bostadsbidrag upp till första behandling, samt till enda behandling tas första tilläggsbudget för 2015 upp.
För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".
Tidigare aktuellt nyheter >>