Hitta direkt

Välkommen till Ålands lagting!

Klicka här för att lyssna på lagtingsdebatten!

Zooma in och ut texten, använd Ctrl + och Ctrl -

Kommande möten

Årsöversikt


09.07.2014

Lagtinget söker en ny biträdande lagtingsdirektör

Ålands lagting söker en ordinarie biträdande lagtingsdirektör.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör:
• att tjänstgöra som sekreterare i de utskott och övriga organ inom lagtinget som talmanskonferensen bestämmer i enlighet med arbetsordningens 20 §
• att under lagtingsdirektörens ledigheter och vid förhinder för denne handha lagtingsdirektörens åligganden samt att biträda lagtingsdirektören i de berednings- och verkställighetsuppgifter som ansluter sig till lagtingets plena
• att ansvara för lagtingets information och upplysningsverksamhet
• att biträda vid förberedelser för och genomförande av gästbesök och övrig representation
• att vid behov utföra övriga uppgifter enligt beslut av talmannen eller kanslikommissionen eller enligt lagtingsdirektörens direktiv

Arbetet medför i viss utsträckning resor.


Läs mer >>
26.06.2014

Idag har Ålands lagting besök av Österrikes ambassadör

Österrikes ambassadör Dr. Elisabeth Kehrer besöker Ålands lagting idag på inbjudan av talman Britt Lundberg. Med på besöket är Dr.Christa Peutl, biträdande generaldirektör för EU-ärenden vid Österrikes förbundskanslers kansli och hennes make herr Robert Haas. Värd för besöket är andra vicetalman Roger Jansson.
Dagen inleds med ett besök i Ålands lagting där ambassadören och hennes följe träffar vicetalman Roger Jansson och vicelantrådet Roger Nordlund för att få information om lagtinget och vår självstyrelse.
Efter lunchen besöker sällskapet Ålands museum och landshövding Peter Lindbäck. Under eftermiddagen besöker ambassadören med sällskap Bomarsunds fästningsruiner och blir också guidade i Kastelholms slott.
Dagen avslutas med en middag på Golfrestaurangen tillsammans med inbjudna gäster.
På bilden från vänster vicelantråd Roger Nordlund, ambassadör Dr. Elisabeth Kehrer, andra vicetalman Roger Jansson, biträdande generaldirektör för EU-ärenden vid Österrikes förbundskanslers kansli och hennes make herr Robert Haas.
10.06.2014

Sommaruppehåll i lagtingets sammanträden

Lagtinget har uppehåll under tiden 5.6 - 31.8.2014 och sammankommer till nästa plenum måndagen den 1 september kl. 13.00.
09.06.2014

Tal på självstyrelsedagen den 9 juni

Lagtingsledamot Sara Kemetter höll årets tal vid lagtingets uppvaktning vid Julius Sundbloms statyn
Läs mer >>
Tidigare aktuellt nyheter >>