Hitta direkt

Välkommen till Ålands lagting!

Klicka här för att lyssna på lagtingsdebatten!

Zooma in och ut texten, använd Ctrl + och Ctrl -

DAGENS MÖTEN

Måndag 25 maj 2015

12:30 Talmanskonferens, vån. 3
13:00 Plenum, vån. 3

Kommande möten

Årsöversikt


30.04.2015

Uppehåll i lagtingets sammanträden

Lagtinget har uppehåll under tiden 4.5 - 24.5.2015 och sammankommer till nästa plenum måndagen den 25 maj kl. 13.00.
29.04.2015

Frågestund kl. 13.00 och plenum kl. 14.00 den 29 april

Idag hålls frågestund mellan kl 13.00 och 14.00, därefter börjar dagens plenum. Vid dagens plenum tas landskapsregeringens lagförslag om ny körkortslag upp till första behandling. Diskussionen om landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2015 fortsätter. Vidare remitteras och diskuteras lagförslaget om förnyat hemvårdsstöd och landskapslagen om produktionsstöd för el enligt inmatningstarifferna tas upp till andra behandling. Dessutom remitteras ett antal motioner till olika utskott.
27.04.2015

Plenum kl 13.00 den 27 april

Vid dagens plenum diskuteras landskapsregeringens lagförslag om sänkta promillegränser i trafiken. I lagförslaget föreslås att gränsen för straffbar alkoholpåverkan i trafiken sänks från 0,5 promille till 0,2 promille och gränsen för grovt rattfylleri sänks från 1,2 till 0,8 promille. Vidare presenteras och diskuteras landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2015. Landskapslagen om produktionsstöd för el enligt inmatningstarifferna tas upp till första behandling. Dessutom remitteras ett antal motioner till olika utskott.
22.04.2015

Plenum 22 april kl. 13.00

Vid plenum onsdag den 22 april fortsätter debatten om självstyrelsens utveckling på basen av självstyrelsepolitiska nämndens yttrande till landskapregeringen. Vicetalman Vivieka Erikssons åtgärdsuppmaning med anledning av spörsmålet om socialvård tas upp till behandling. Dessutom remitteras en internatioenll överenskommelse och ett antal åtgärdsmotioner till olika utskott.
Tidigare aktuellt nyheter >>