Hitta direkt

Välkommen till Ålands lagting!

Klicka här för att lyssna på lagtingsdebatten!

Zooma in och ut texten, använd Ctrl + och Ctrl -

DAGENS MÖTEN

Tisdag 16 september 2014

09:00 Lag- och kulturutskottet, vån. 4
10:30 Social- och miljöutskottet, vån. 4

Kommande möten

Årsöversikt


15.09.2014

Plenum måndag 15 september kl. 13.00

Vid dagens plenum diskuteras och remitteras förslag till andra tilläggsbudget för år 2014 samt en åtgärdsmotion om tillväxt- och hållbarhetsfond. För första behandling tas lagförslagen om privatisering av avbytarservicen och producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning upp samt godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods.

För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".


11.09.2014

Den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) söker en ny generalsekreterare

Den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) söker en ny generalsekreterare. Inom den parlamentariska Österjökonferensen verkar samtliga parlament runt Östersjön inklusive Ålands lagting. Information om tjänsten framgår här. Ansökningar ska tillställas Jan Widberg på följande epostadress: jw@norden.org. Ansökningstiden utgår den 19 september 2014 kl 12.00 dansk tid.
För närmare information om Östersjökonferensen/BSPC http://bspc.net/
10.09.2014

Plenum idag kl 13.00

Vid dagens plenum diskuteras och remitteras ny landskapslag om åländsk hembygdsrätt. För andra behandling tas lagförslaget om korrigering av vallagen upp och för enda behandling strategi för hållbar utveckling.

För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".


08.09.2014

Plenum den 8 september kl. 13.00

Vid dagens plenum tas lagförslaget om korrigering av vallagen upp till första behandling. För andra behandling tas lagförslaget om förvaltningsuppgifter om djursjukdomar upp och för enda behandling landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2013.
Landskapsregeringens berättelse för 2013 samt landskapsregeringens svar på skriftliga frågor om ojämlik lönesättning och avräkningsgrunden föredras.

För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".


Tidigare aktuellt nyheter >>