Hitta direkt

Välkommen till Ålands lagting!

Klicka här för att lyssna på lagtingsdebatten!

Zooma in och ut texten, använd Ctrl + och Ctrl -

Kommande möten

Årsöversikt


30.09.2015

Idag besöker Thailands ambassadör i Finland Rachanant Thananant Åland

Idag besöker Thailands ambassadör i Finland Mr Rachanant Thananant Åland och kommer bl.a. att få information om Ålands självstyrelsen. Under eftermiddagen besöker sällskapet Bomarsunds fästningsruiner.


18.09.2015

Kommunikationsutskottet besökte lagtinget


Torsdagen den 17 september besökte Finlands riksdags kommunikationsutskott Ålands lagting. Utskottet fick bl.a. information om självstyrelsen. Den åländska riksdagsledamoten Mats Löfström är en av medlemmarna i utskottet.
18.09.2015

Frågestund kl. 9.30 och plenum kl. 10.30

Idag hålls frågestund mellan kl 09.30 och 10.30, därefter börjar mandatperiodens sista plenum. Vid plenum tas landskapsregeringens redogörelse över landskapsrevisionens effektivitetsrevisionen år 2014 samt redogörelse över årsredovisning per 31.12.2014
 
16.09.2015

Plenum den 16 september kl. 13.00

Vid dagens plenum tas talmanskonferensens lagförslag om lagtingets arbetsordning samt lagförslaget om skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer upp till första behandling. Landskapsregeringens redogörelse över landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014 samt redogörelse över årsredovisning per 31.12.2014, landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2014 samt medborgarinitiativet om förbud mot plastkassar tas upp till enda behandling.
För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".
Tidigare aktuellt nyheter >>