Hitta direkt

Välkommen till Ålands lagting!

Klicka här för att lyssna till lagtingsdebatten i realtid!

Klicka här för att se lagtingsdebatten i realtid!

Zooma in och ut texten, använd Ctrl + och Ctrl -

DAGENS MÖTEN

Onsdag 02 december 2015

13:00 Plenum, vån. 3
14:30 Ålands delegation i Nordiska rådet, vån. 4

Kommande möten

Årsöversikt


30.11.2015

Plenum kl. 13.00

Vid dagens plenum förrättas fyllnadsval till utkott och övriga organ. Vidare presenteras och diskuteras regeringsprogrammet. Behandlingen av regeringsprogrammet avslutas med en omröstning vid vilken det för godkännande av programmet krävs mer än hälften av de avgivna rösterna.
25.11.2015

Talmannen utnämnde ministrarna

Idag utnämnde talman Gun-Mari Lindholm ministrarna i landskapsregeringen.

Från vänster vicelantråd Camilla Gunell, minister Mats Perämaa, lantråd Katrin Sjögren samt minstrarna Wille Valve, Nina Fellman, Tony Asumaa och Mika Nordberg.


25.11.2015

Plenum kl. 13.00

Vid dagens plenum förrättas val av lantråd. Lagförslaget om kosmetiska produkter tas upp till andra behandling.
23.11.2015

Argentinas ambassadör H.E. Roberto Daniel Pierini besöker Ålands lagting

På bilden från vänster Argentinas ambassadör Roberto Daniel Pierini, talman Gun-Mari Lindholm och vicelantrådet Roger Nordlund

Argentinas ambassadör Roberto Daniel Pierini besöker Åland den 23 november 2015. Värd för besöket är talman Gun-Mari Lindholm.
Dagen inleds med information om självstyrelsen och en rundvandring i Ålands lagting med biträdande lagtingsdirektör Carina Strand. Därefter samtalar ambassadören med talman Gun-Mari Lindholm om för Åland aktuella frågor. Ambassadören besöker också Bomarsund, Ålands sjöfartsmuseum och Ålands Fredsinstitut samt gör ett företagsbesök.


Tidigare aktuellt nyheter >>