Hitta direkt

Välkommen till Ålands lagting!

Klicka här för att lyssna till lagtingsdebatten i realtid!

Klicka här för att se lagtingsdebatten i realtid!

Zooma in och ut texten, använd Ctrl + och Ctrl -

DAGENS MÖTEN

Onsdag 25 november 2015

13:00 Plenum, vån. 3

Kommande möten

Årsöversikt


25.11.2015

Talmannen utnämnde ministrarna

Idag utnämnde talman Gun-Mari Lindholm ministrarna i landskapsregeringen.

Från vänster vicelantråd Camilla Gunell, minister Mats Perämaa, lantråd Katrin Sjögren samt minstrarna Nina Fellman, Tony Asumaa och Mika Nordberg.


25.11.2015

Plenum kl. 13.00

Vid dagens plenum förrättas val av lantråd. Lagförslaget om kosmetiska produkter tas upp till andra behandling.
23.11.2015

Argentinas ambassadör H.E. Roberto Daniel Pierini besöker Ålands lagting

På bilden från vänster Argentinas ambassadör Roberto Daniel Pierini, talman Gun-Mari Lindholm och vicelantrådet Roger Nordlund

Argentinas ambassadör Roberto Daniel Pierini besöker Åland den 23 november 2015. Värd för besöket är talman Gun-Mari Lindholm.
Dagen inleds med information om självstyrelsen och en rundvandring i Ålands lagting med biträdande lagtingsdirektör Carina Strand. Därefter samtalar ambassadören med talman Gun-Mari Lindholm om för Åland aktuella frågor. Ambassadören besöker också Bomarsund, Ålands sjöfartsmuseum och Ålands Fredsinstitut samt gör ett företagsbesök.


23.11.2015

Dagens plenum kl. 13.00

Vid dagens plenum tas lagförslag om kosmetiska produkter upp till första behandling. Vidare diskuteras lagförslaget om ändringar i skattelagstiftningen. Efter avslutad diskussion remitteras ärendet till utskott för behandling. 
Tidigare aktuellt nyheter >>