Hitta direkt

Välkommen till Ålands lagting!

Klicka här för att lyssna på lagtingsdebatten!

NORDISKA RÅDET - ÅLANDS DELEGATION

Information till förslagsställare för kandidat till Nordiska rådets natur- och miljöpris 2015

Zooma in och ut texten, använd Ctrl + och Ctrl -

DAGENS MÖTEN

Tisdag 31 mars 2015

09:00 Finans- och näringsutskottet, vån. 4
09:00 Social- och miljöutskottet, vån. 4

Kommande möten

Årsöversikt


30.03.2015

Plenum den 30 mars kl. 13.00

Vid dagens plenum tas godkännade av Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor upp till första behandling. Mats Perämas skriftliga fråga om väg- och broprojekt besvaras.
För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".

 


25.03.2015

Lagtinget söker en deltids utskottssekreterare

Lagtinget söker en deltids utskottssekreterare i första hand under lagtingets pleniperioder.

Vi söker en person som har lämplig erfarenhet och som har avlagt en lämplig högskoleexamen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier och som är intresserad av att som tillfällig tjänsteman på 55 procent under delar av året verka som sekreterare för ett av lagtingets utskott. Lag- och kulturutskottet är det mest sannolika utskottet men även andra utskott kan bli aktuella beroende på sökandens kompetens.


Läs mer >>
25.03.2015

Plenum den 25 mars kl 13.00

Vid dagens plenum tas republikens presidents framställning om godkännande av lagen om sättande i kraft av bestämmelser i Världspostkonventionen samt godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barns rättigheter upp till första behandling. Vidare remitteras och diskuteras lagförslagen om ändringar i lagtingsordningen samt ändringar i samfundsbeskattningen 2015-2017.
Mats Perämas skriftliga fråga om väg- och broprojekt samt Gunnar Jansson skriftliga fråga om servicesedlar i socialvården besvaras.
24.03.2015

Stipendier utlyses av kanslikommissionen vid Ålands lagting

Ålands lagtings kanslikommission utlyser stipendier för studier och forskning på postgradual nivå.

Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond instiftades av Ålands lagting den 9 juni 1997 till minne av självstyrelsens 75-årsjubileum. Fonden förvaltas av lagtingets kanslikommission och dess syfte är att stöda utbildning och forskning på postgradual nivå. Yrkesutbildning och akademiska studier på grundnivå (kandidat- och magisternivå) stöds alltså inte med fondens medel.

Till fördelning föreligger ett belopp om maximalt 35.000 euro.

Stipendier ur fonden utdelas för studier eller forskning till personer
1) som är hemmahörande i landskapet Åland eller
2) vars studier eller forskning är av särskilt intresse för landskapet.


Läs mer >>
Tidigare aktuellt nyheter >>