Hitta direkt

Välkommen till Ålands lagting!

Klicka här för att lyssna på lagtingsdebatten!

Ålands delegation i Nordiska rådet

Registreringsblankett till utskottsmötena den 26-27 januari 2015

Journaliststipendier 2015, ansökningsblankett  

Zooma in och ut texten, använd Ctrl + och Ctrl -

DAGENS MÖTEN

Torsdag 27 november 2014

09:00 Finans- och näringsutskottet, vån. 4
09:00 Lag- och kulturutskottet, vån. 4

Kommande möten

Årsöversikt


26.11.2014

Plenum den 26 november kl. 13.00

Vid dagens plenum diskuteras och remitteras Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar. Landskapsrevisionens granskningsrapport av landskapets pensionssystem föredras. Vidare diskuteras och remitteras ett antal åtgärdsmotioner.
För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".
25.11.2014

Nordiska rådets journaliststipendier 2015

Nordiska rådets journaliststipendier delas årligen ut i alla de nordiska länderna. Stipendierna ska ge journalister möjlighet att öka kunskapen om de nordiska länderna och om nordiskt samarbete.
Både frilansjournalister och journalister anställda i dagspress, vid tidskrifter, radio, tv och webbmedier kan ansöka om stipendium.

Nordiska rådet kan prioritera upp ansökningar som på olika sätt behandlar det nordiska samarbetet som föregår i olika frivilligorganisationer i de nordiska länderna. Hur påverkar dessa nätverk och samarbeten det officiella nordiska samarbetet på parlaments- och regeringsnivå och vilken roll har de för demokratin i Norden i stort? Temat ingår i Islands ordförandeskapsprogram för Nordiska rådet 2015.

Sista ansökningsdag är fredagen den 16 januari 2015 kl. 16.15. Stipendiemottagarna offentliggörs i februari 2015. Beviljade stipendiemedel ska användas inom ett år efter beviljandet.

För instruktioner och ansökningsblankett, se http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/nordiska-raadets-journaliststipendier/nordiska-raadets-journaliststipendier-2015


24.11.2014

Plenum den 24 november kl. 13.00

Vid dagens plenum diskuteras och remitteras förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland samt lagförslaget om familjehem. Godkännande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika samt lagförslaget om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar tas upp till första behandling.
Landskapregeringens meddelande om en policy för Ålands demilitarisering och neutralisering tas upp till enda behandling. Vidare diskuteras och remitteras ett antal åtgärdsmotioner.
För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".


19.11.2014

Remissdebatt om landskapets budget för 2015

Vid dagens plenum fortsätter enda behandlingen om förslaget till andra tilläggsbudget för år 2014. Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr tas upp till andra behandling.
Remissdebatten om budgeten för 2015 fortstätter under onsdagen med början kl. 9.30.
För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".


Läs mer >>
Tidigare aktuellt nyheter >>