Hitta direkt

Välkommen till Ålands lagting!

Klicka här för att lyssna på lagtingsdebatten!

NORDISKA RÅDET - ÅLANDS DELEGATION

Information till förslagsställare för kandidat till Nordiska rådets natur- och miljöpris 2015

Zooma in och ut texten, använd Ctrl + och Ctrl -

Kommande möten

Årsöversikt


22.04.2015

Plenum 22 april kl. 13.00

Vid plenum onsdag den 22 april fortsätter debatten om självstyrelsens utveckling på basen av självstyrelsepolitiska nämndens yttrande till landskapregeringen. Vicetalman Vivieka Erikssons åtgärdsuppmaning med anledning av spörsmålet om socialvård tas upp till behandling. Dessutom remitteras en internatioenll överenskommelse och ett antal åtgärdsmotioner till olika utskott.
17.04.2015

Plenum måndagen den 20 april kl. 13.00

Vid plenum måndag 20 april 2015 har lagtinget flera stora frågor på agendan.
En fortsatt debatt om självstyrelsens utveckling kommer att hållas på basen av självstyrelsepolitiska nämndens yttrande till landskapregeringen. Blankettlagarna om socialvård genomgår en andra behandling efter bordläggning och debatten med anledning av landskapsregeringens svar på vtm Viveka Erikssons spörsmål fortsätter. Dessutom remitteras två lagförslag och ett antal motioner till olika utskott.
15.04.2015

Plenum den 15 april kl. 13.00

Vid dagens plenum fortsätter diskussionen om lagförslaget om ny körkortslag. Till första behandling tas lagförslaget om Europeiska unionens fiskerikontroll upp och till enda behandling tas Viveka Erikssons m.fl. spörsmål om socailvård upp.
För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".
13.04.2015

Plenum 13 april 13.00

Vid dagens plenum fortsätter diskussionen om lagförslaget om ny körkortslag. Tre lagförslag tas upp till första behandling ändring av ministerförsäkran, avbytarsericve och ändring av blankettlagar om socialvård. Vidare diskuteras och remitteras lagförslaget om energilagstiftning.
För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".


Tidigare aktuellt nyheter >>