Hitta direkt

Välkommen till Ålands lagting!

Klicka här för att lyssna på lagtingsdebatten!

Zooma in och ut texten, använd Ctrl + och Ctrl -

Kommande möten

Årsöversikt


13.10.2014

Ny bibliotekarie och nya öppethållningstider vid lagtingets bibliotek

Pol. kand. Hans-Erik Ramström har utsetts till ny bibliotekarie efter Lilian Norring-Öhman. Hans-Erik Ramström kommer närmast från en tjänst som bibliotekarie vid Mariehamns stadsbibliotek. Hans-Erik tillträdde tjänsten som bibliotekarie den 1 oktober 2014.
Bibliotekets nya öppethållningstider är måndag - fredag kl. 09.00-12.00.
13.10.2014

Talman Britt Lundberg deltar i rundabordskonferens om nordiskt försvarssamarbete i Oslo

Talman Britt Lundberg deltar idag i Stortinget i Oslo i en rundabordskonferens om nordiskt försvarssamarbete. Rundabordskonferensen , som arrangeras av Nordiska rådets presidium i samarbete med det norska ordförandeskapet för Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), är en uppföljning av Nordiska rådets temasession om nordisk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik som hölls i april år 2013 i Stockholm och rundabordskonferensen om nordisk försvarspolitik som hölls i september år 2013 i Helsingfors. Temat för dagens rundabordskonferens är "Europa efter Krim - implikationer för europeisk säkerhet och nordiskt försvarssamarbete".

Talman Britt Lundbergs tal vid rundabordskonferensen om nordiskt försvarssamarbete
kan du läsa här.


02.10.2014

Vicetalmännen i Finlands riksdag besöker Ålands lagting

 
På bilden från vänster andre vicetalman Anssi Joutsenlahti, förste vicetalman Pekka Ravi och talman Britt Lundberg

Riksdagens förste vicetalman Pekka Ravi och andre vicetalman Anssi Joutsenlahti besöker Ålands lagting idag på inbjudan av talman Britt Lundberg.
Talmännen Ravi och Joutsenlahti informeras om lagtinget och dess arbete av talmannen och biträdande lagtingsdirektör Carina Strand.
I lagtinget kommer vicetalmännen också att träffa förste vicetalman Viveka Eriksson , andre vicetalman Roger Jansson, lagtingsledamot Gunnar Jansson samt landshövding Peter Lindbäck och riksdagsledamot Elisabeth Nauclér för att samtala om aktuella frågor.
Efter överläggningarna i lagtinget åker sällskapet på en fisketur utanför Mariehamn och äter lunch på Kobba Klintar.
Programmet avslutas med ett besök på Ålands sjöfartsmuseum.


17.09.2014

Frågestund kl 13.00 och plenum kl 14.00 idag

Plenum idag inleds med en frågestund mellan kl. 13-14.
Vid dagens plenum fortsätter remissdebatten om förslaget till andra tilläggsbudget för 2014.
Vidare diskuteras och remitteras bl.a. landskapslag om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar samt landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2013.
För andra behandling tas bl.a. lagförslagen om privatisering av avbytarservicen och producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning upp. Två internationella överenskommelser tas upp för första behandling. Åtgärdsmotionen om att aktivera självstyrelselagens B-lista tas upp till enda behandling. Även landskapregeringens svar på en skriftlig fråga om tillsättande av skärgårdsnämnd föredras.
För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".


Tidigare aktuellt nyheter >>