Kalendern

Idag
 • 08:30
  Självstyrelsepolitiska nämnden
 • 09:30
Måndag 30 januari
 • 10:00
  Lag- och kulturutskottet
Tisdag 31 januari
 • 10:00
  Självstyrelsepolitiska nämnden
Tisdag 28 februari
 • 10:00
  Självstyrelsepolitiska nämnden
Fredag 31 mars
 • 10:00
  Självstyrelsepolitiska nämnden

Tidigare plenum

Plenum hålls i allmänhet måndagar och onsdagar kl. 13:00. Alla plenum med tillhörande protokoll och ljudinspelningar hittas i arkivet.

Nyheter