Plenum den 11 december 2006 kl. xxxx

Ljudinspelningen saknas ännu. Vänligen återkom senare eller se ifall livesändingen ännu är aktiv.

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

 

Plenum den 11 december 2006 kl. 13.35

 

 

Föredras för andra behandling

 

1.      Lagutskottets betänkande nr 2/2006-2007 om godkännande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet  som hör till området för lagstiftningen. (RP 3/2006-2007).

 

2.      Lagutskottets betänkande nr 3/2006-2007 om godkännande av den internationella konventionen mot dopning samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. (RP 2/2006-2007).

 

3.      Lagutskottets betänkande nr 4/2006-2007 om godkännande av Världspostkonventionen samt med förslag till lag om sättande ikraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. (RP 1/2006-2007).

 

 

Originalfil