Plenum den 17 december 2008 kl. xxxx

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Plenum den 17 december 2008 kl. 15.00

 

 

 

Andra behandling

 

1.      Finansutskottets betänkande nr 3/2008-2009 om höjning av landskapsandelarna för socialvården. (FR 7/2008-2009).

 

2.      Social- och miljöutskottets betänkande nr 1/2008-2009 angående  ny landskapslagstiftning om underhållsstöd. (FR 5/2008-2009).

 

 

Originalfil