Plenum den 22 september 2006 kl xxxx

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Plenum den 22 september 2006 kl. 15.25

 

 

Föredras för andra behandling

 

1.      Social- och miljöutskottets betänkande nr 7/2005-2006 om förbud mot saluförande av snus och förbud mot tobaksrökning i restauranger. (FR 22/2005-2006).

 

 

Originalfil