Plenum den 28 september 2010 kl. 16.25

 Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


Plenum den 28 september 2010 kl. 16.25

Andra behandling

1      Gymnasieutbildning

Kulturutskottets betänkande (KU 9/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 22/2009-2010)

För kännedom

2      Inferfertilitetsbehandling inom ÅHS

Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 16/2009-2010)

Originalfil