Anmälan om medborgarinitiativ

Här kan ni starta processen med anmälan om ett medborgarinitiativ. När ni fyllt i formuläret nedan sänds den till lagtingets kansli som kontrollerar att anmälan uppfyller formkraven och tar kontakt inom kort. 
När anmälan är granskad och godkänd ska den undertecknas av initiativtagarna och lämnas in till lagtingets kansli.
Det går också bra att kontakta lagtingets kansli om det finns frågor.

Initiativtagare