Självstyrelselagen från 1951

1951-års självstyrelselag, FFS 670/1951 och ÅFS 5/1952, trädde i kraft första januari 1952. Förarbetena till denna lag är uppdelade i Landstingshandlingar, Riksdagshandlingar och Övrigt. Materialet har skannats in från Förarbeten till 1920 och 1951 års självstyrelselagar för Åland, del 1-5.

 

Förarbeten till senare ändringar har skannats in från Förarbeten till 1920 och 1951 års självstyrelselagar för Åland, del 1-5, lagtingets handlingar och från Riksdagen (år) Handlingar. Ändringar i lagen har gjorts 1969, 1975 och 1985. Författningsändringarna listas i FINLEX, dock endast på finska.  Materialet har indelats i Landstingshandlingar, Riksdagshandlingar och Övrigt. Dokumenten är placerade kronologiskt under respektive rubrik.